Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Gunstigere regler for generationsskifter

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget flere ændringer af reglerne for generationsskifter. De nye regler har virkning allerede fra 2016, og det er derfor relevant med viden om de nye muligheder.


De nye regler giver bedre muligheder

En væsentlig del af regelændringerne går på, at det bliver muligt at få en lavere boafgift eller gaveafgift, når der sker generationsskifte af en virksomhed – enten ved død (boafgift) eller i levende live (gaveafgift).

Bo- og gaveafgiften har indtil nu været på 15 %.

Med de nye regler kan afgiften nedsættes således:

Generationsskiftet gennemføres i år: Bo- eller gaveafgiften udgør:
2016 13%
2017 13%
2018 7%
2019 6%
2020 og senere 5%

Som det fremgår, så kan de nye regler medføre, at allerede gennemførte generationsskifter i 2016 og 2017 skal genoptages i forhold til afgiftsberegningen.

De nye regler indeholder en række forskellige betingelser, der skal være opfyldte, for at man kan anvende de lavere afgiftssatser.


Andre væsentlige ændringer

Herudover indeholder det vedtagne lovforslag en række andre væsentlige ændringer, der har stor betydning for at gennemføre generationsskifter hensigtsmæssigt.

For det første er der skabt større klarhed for, hvordan virksomheden skal værdiansættes. Værdiansættelsen skal således som udgangspunkt ske efter beregningsmetoder, der dels er forholdsvis nemme at opgøre, og dels er forståelige for parterne i generationsskiftet. Der stilles fremover større krav til SKAT, hvis SKAT ønsker særlige værdiansættelsesmetoder anvendt.

For det andet medfører lovændringen, at SKAT’s sagsbehandling af anmeldelser af bo- eller gaveafgiftspligtige transaktioner skal ske indenfor maksimalt seks måneder. Mangler SKAT oplysninger til brug for behandlingen, så kan seks måneders fristen suspenderes, indtil de manglende oplysninger er fremskaffet.


Vores eksperter er klar til at hjælpe

Vores skatteeksperter har løbende fulgt vedtagelsen af de nye regler, ligesom vi har været involveret i selve lovgivningsprocessen.

Vi har stor erfaring med at gennemføre:

  • Generationsskifter
  • Ejerskifter i øvrigt
  • Omstruktureringer – både koncerninterne og koncerneksterne
  • Etablering af selskabsstrukturer – både danske og internationale

 

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan du får styr på dit generationsskifte

Enter security code:
 Security code