• Andre services og ydelser

Business Services & Outsourcing

Vi leverer de midlertidige ressourcer inden for regnskab og økonomi på højt niveau, hvis økonomichefen pludselig bliver syg eller siger op. Brug os også fx i forbindelse med et konkret projekt, spidsbelastninger, langtidssygemelding, orlov, opsigelser mv.