Plan B - dit virksomheds­testamente

Mange virksomhedsejere har styr på strategien for fremtiden, men langt fra alle har lagt en plan for, hvad der skal ske, hvis uheldet er ude, og virksomhedsejeren fra den ene dag til den anden, ikke er til stede i virksomheden. Vi har derfor udarbejdet et nyt koncept, vi kalder Plan B. Plan B er en køreplan for, hvordan den nærmeste familie kan lykkes med at styre virksomheden godt videre gennem en svær tid.


Hvorfor oprette en Plan B?

Hvis uheldet mod forventning er ude, og en virksomhedsejer grundet pludselig dødsfald eller midlertidig sygdom ikke er tilstede i virksomheden, vil det ofte give virksomheden store og akutte udfordringer.

Vi mener derfor, at det er vigtigt at have en plan, hvis uheldet skulle være ude. Plan B er ikke et juridisk dokument, men det er et praktisk dokument, der hjælper den nærmeste familie og virksomhedens ansatte med at sikre den fortsatte drift af virksomheden.

Indhold af Plan B

Hvad kan en Plan B så indeholde, og hvad skal der være med? Her får du en idé om, hvad en Plan B kan indeholde. 

  • En væsentlig del af planen er at få udpeget nøglepersonerne, der skal overtage styringen af virksomheden, og at den nye ledelse i virksomheden kender retningen for virksomhedens fortsatte drift i forhold til ejerlederens ønsker og tanker.

    Planen vil med den udvalgte nye ledelse, og med beskrivelserne af praktiske forhold, hurtigst muligt kunne gøre virksomheden beslutningsdygtig til at gennemføre nødvendige tiltag på kort sigt. Men plan B skal også fokusere på den ønskede udvikling på lidt længere sigt.

  • I plan B skal relevante forhold omkring aftaler med pengeinstituttet bringes frem, således at en ny ledelse har kendskab til og overblik over virksomhedens kapitalberedskab.

    Ud over aftaler med pengeinstituttet bør andre særlige aftaler om kreditter, rettigheder eller andet angives i Plan B. Der kan være aftaler, som den resterende del af organisationen ikke er bekendt med.
  • I en krisesituation vil virksomhedens interessenter være meget opmærksomme på, hvad der sker, og om det kan påvirke det hidtidige samarbejde. Det er derfor væsentligt at have en plan for, hvordan kunder og leverandører skal kontaktes og informeres. 

  • Der skal snarest muligt efter et behov for Plan B kommunikeres til medarbejdere, kunder og interessenter, hvordan situationen er, og at der er styring på det.

  • Der kan tegnes forsikringer mod uarbejdsdygtighed og frafald af nøglemedarbejdere. Plan B kan indeholde en beskrivelse af, hvordan efterfølgere er stillet i forhold til at få udbetalinger fra tegnede forsikringer. 

  • En meget stor andel af virksomhedens viden er ofte i ejerlederens hoved. En del af planen er også at få den viden skrevet ind i dokumentet, så det er muligt for andre at overtage. Det kan være virksomhedens normale forretningsgange eller noget så lavpraktisk som adgangskoder og passwords til virksomhedens forskellige systemer. 

Ønsker du, at vide mere om Plan B eller få et uforpligtende tilbud, så kontakt din lokale revisor.

Hent Plan B brochurenTilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO