Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.
  • Risk Services

Risk Services

Styringen af risici styrker virksomhedens strategier og drift og udnytter muligheder.

Risikostyring er nødvendigt i en tid, hvor de danske virksomheders risikobillede er under stadig forandring. Virksomhederne bliver påvirket af finansielle, miljømæssige, politiske eller sociale faktorer både nationalt og globalt, ligesom den teknologiske udvikling, digitaliseringen, cyberkriminaliteten og de stigende krav til databeskyttelse konstant udfordrer virksomhederne. De skal navigere i dette risikobillede, og det bliver sværere at være godt forberedt på alle mulige situationer.

Gennem en overordnet risikovurdering skaber vores Enterprise Risk Management team et samlet risikobillede, der giver den offentlige myndighed eller den private virksomhed indsigt i de væsentligste risici, herunder en prioritering af risiciene og tilrettelæggelse af nødvendige tiltag. Vores rådgivere anviser risikoreducerende og værdiskabende løsninger ud fra en praktisk tilgang.

Styring og kontrol over informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed er afgørende for at sikre et tilstrækkeligt informationssikkerhedsniveau. Vi har mange års erfaring i rådgivning af myndigheder og virksomheder med at efterleve kravene til informationssikkerhed efter gældende lovkrav eller informationssikkerhedsstandarder, fx ISO 27001 og 27002. Vores rådgivere er også specialister i Cyber Security med henblik på sikring af netværk, computere, programmer og data mod angreb, skade eller uautoriseret adgang.  

For at beskytte virksomhedens værdier, er det vigtigt at overveje konkrete fysiske hændelser og uheld, vurdere trusler i forhold til medarbejdere og serviceudbydere og se på forskellige former for ekstraordinære hændelser og kriser. Vores rådgivere har kompetencer inden for fysiske beskyttelsesforanstaltninger og personalesikkerhed, ligesom vi rådgiver om tilrettelæggelse af beredskabsplaner og kan bistå virksomheder i håndteringen af nødsituationer.