Beredskab

Effektiv håndtering af forskellige former for ekstraordinære hændelser og kriser, såsom naturkatastrofer, brande, terrorangreb eller alvorlige it-hændelser, kræver en velstruktureret og afprøvet beredskabsplan. Disse situationer stiller store krav til både ledelse og organisationen som helhed. En solid forberedelse er afgørende for at minimere skader og effektivt tackle udfordringerne.

Vores eksperter har praktisk erfaring og ekspertise inden for risikovurdering og -analyse med fokus på udviklingen af beredskabsplaner og organisationers evne til at håndtere forskellige hændelser og kriser. Vi har et omfattende netværk, der gør os i stand til at imødekomme diverse behov for beredskab, og vi sammensætter et dedikeret team til hver opgave.

Vi tilbyder en række services inden for beredskabsforvaltning for både den offentlige og private sektor:

1. Risikovurdering og analyse med tilhørende anbefalinger for beredskabsplanlægning.

2. Gennemgang og evaluering af organisationens arbejde med beredskab og krisehåndtering.

3. Opgradering af eksisterende beredskabsplaner.

4. Strategisk rådgivning om beredskabsforvaltning.

Afprøvning og øvelser for beredskab

Afprøvning og øvelser for beredskab

Regelmæssig afprøvning af beredskabsplaner og udførelse af beredskabsøvelser er kritisk for at opnå et velfungerende og effektivt beredskab. Disse øvelser øger bevidstheden om beredskabsplanerne og sikrer, at de involverede parter forstår deres roller og ansvar i beredskabssituationer. Samtidig identificerer øvelser potentielle svagheder, som kan danne grundlag for tilpasninger og opdateringer af beredskabsplanerne. Vores øvelser omfatter både varslede og uvarslede scenarier, og observationer dokumenteres med henblik på efterfølgende evaluering. Vores erfarne rådgivere har betydelig erfaring med forskellige typer af beredskabsøvelser, både nationalt og internationalt.

1. Skræddersyet udvikling af beredskabsøvelser, der imødekommer virksomhedens specifikke behov.

2. Planlægning, udførelse og opfølgning på beredskabsøvelser.

3. Evaluering af beredskabsøvelser og hændelser.

Kontaktperson

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.