Forensic Services

Forensic Services

Har I brug for professionel assistance i forbindelse med mistanke om besvigelse, korruption eller andre former for økonomisk kriminalitet i virksomheden? Eller mangler I rådgivning og har brug for hjælp i relation til bevissikring af fysiske og elektroniske data?


Vi rådgiver og leverer ydelser indenfor

  • Bevissikring og analyse af elektroniske data og spor (E-Discovery)
  • Efterforskninger, blandt andet i forbindelse med konkurs eller ved besvigelse
  • Bistand i retssager, civilretlige som strafferetlige
  • Baggrundstjek af virksomheder og personer, fx i forbindelse med virksomhedsovertagelse og nyansættelser
  • Forebyggelse af økonomisk kriminalitet og korruption
  • Compliance og risikostyring, herunder interne kontroller.
  • Oprettelse, håndtering og efterforskning af whistleblowerordninger og –sager

Kontaktperson