Enterprise risk management

De danske virksomheders risikobillede er under stadig forandring. Virksomhederne blive påvirket af finansielle, miljømæssige, politiske eller sociale faktorer. Uro og begivenheder i Danmark og verdenen, forandringer i EU-samarbejdet og de stadig flere digitale muligheder kan brat ændrer på markeder og forretningsmodeller, ligesom cyberkriminaliteten og de stigende krav til databeskyttelse udfordrer virksomhederne. Virksomheder oplever også interne risici eksempelvis ved lancering af nye produkter, indtog på nye markeder eller andre forhold, der kan udfordre en stabil drift.

Virksomhederne skal navigere i dette risikobillede. Det bliver sværere at være godt forberedt på alle mulige situationer, men virksomheder, der forstår at styre sine risici, er langt bedre rustet til at overleve forandringer og vinde markedsandele i en stadig mere foranderlig og kompleks verden.

  • Forbedring af grundlaget for strategiske beslutninger – effektiv risikostyring giver ledelsen rettidige informationer om risici, så den kan træffe strategiske beslutninger på et velfunderet grundlag.
  • Realisering af mulighed – risikostyring identificerer ikke kun potentielle uønskede hændelser, men også muligheder, som virksomheden kan vælge at handle på.
  • Tidlig varsling – risikostyring gør virksomheden i stand til at identificere mulige uønskede hændelser, så effektive handlinger kan igangsættes rettidigt for at reducere eller eliminere risikoen.
  • Overblik og gennemsigtighed – en strategisk risikostyring gør virksomheder i stand til at identificere sammenhænge mellem risici på tværs af organisationen, og hvordan de påvirker hinanden, så indsatser kan planlægges derefter.
  • Ensretning af risikotolerance – en risikostyringsfunktion klarlægger den øverste ledelses risikotolerance og indarbejder den i resten af organisationens beslutningsprocesser.
Risikostyring er værdifuld

Risikostyring er værdifuld

I BDO har vi stor erfaring med rådgivning og assistance omkring Enterprise Risk Management. Gennem en overordnet risikovurdering skaber vi et samlet risikobillede, der giver den offentlige myndighed eller den private virksomhed indsigt i de hændelser, som kunne have betydelig negative strategiske eller økonomiske konsekvenser. De væsentligste risici prioriteres, og vores rådgivere anviser risikoreducerende og værdiskabende løsninger ud fra en praktisk tilgang, der dokumenteres i en handlingsplan. Rådgiverne hjælper også med at tilrettelægge en proces for risikostyring med roller og ansvarsfordeling, værktøjer til overvågning og rapportering af risici og hændelser.

Kontaktperson

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.