Regnskab

Regnskabet er mange virksomheders vigtigste værktøj til at holde styr på, hvordan det reelt står til

Regnskab

Begrebet ”regnskaber” dækker over en lang række meget forskellige opgørelser over historiske informationer, der rækker alt fra almindelige årsregnskaber, over perioderegnskaber, tilskuds- og projektregnskaber til CSR-rapportering og andre regnskaber med særlige formål.

Som revisorer er vi eksperter i opstilling af alle former for regnskaber og lignende rapportering, uanset om regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med årsregnskabsloven, speciallovgivning som f.eks. gælder for museer og andelsboligforeninger eller andre særlige regnskabskriterier, der typisk vil være fastlagt af tilskudsydere, långivere eller andre særlige interessenter.

Det betyder, at vi også er eksperter i opstilling af skatteregnskaber for selskaber, skattepligtige organisationer og personer samt personligt ejede virksomheder - herunder håndtering af virksomhedsskatteordningen.

Regnskaber og skatteregnskaber til offentlige myndigheder, som Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen mfl., skal indberettes i det særlige XBRL-format, som vi naturligvis også håndterer.

Oftest kan det betale sig at få os til at udarbejde regnskaber, da vi har særlige systemer og værktøjer, der gør, at vi kan opstille regnskaber hurtigt og med sikkerhed for, at regnskaberne overholder lovgivning og andre regnskabskriterier.

Repræsenterer du et:

  • Aktieselskab
  • Anpartsselskab
  • Partnerselskab
  • Kommanditselskab, hvor ejere har begrænset hæftelse
  • Interessentskab, hvor ejere har begrænset hæftelse
  • Personligt drevet virksomhed
  • Andre organisationer der driver erhverv (sælger varer og ydelser)
  • Mfl. jf. Årsregnskabsloven
Skal et projektregnskab eller tilskudsregnskab følge årsregnskabsloven?

Et projektregnskab eller tilskudsregnskab udarbejdes til et særligt formål og skal som udgangspunkt ikke følge årsregnskabsloven. Oftest er der, fra tilskudsgiver eller lignende, stillet særlige krav til regnskabsopstillingen, der gør, at det ikke er muligt at opstille efter årsregnskabsloven. Man skal være opmærksom på, at et sådant regnskab kun må anvendes af organisationen selv og den tilskudsgiver eller lignende, der har bestilt regnskabet til det særlige formål. Regnskabet må ikke anvendes til andre formål eller anvendes i forhold til andre. Skal der udleveres regnskab til andre, f.eks. bank, medlemmer eller lignende, skal der i tillæg til tilskudsregnskabet udarbejdes yderligere et regnskab, der overholder reglerne i årsregnskabsloven.

Hvad er et projekt- eller tilskudsregnskab?

Projektregnskaber og tilskudsregnskaber er regnskaber, der laves med et særligt formål. Regnskabet behøver ikke dække en tolvmåneders periode, men følger ofte tilskudsperioden. Regnskaberne skal aflægges i overensstemmelse med det formål, de er lavet til og især under hensyn til de regnskabskriterier, der oftest er fastsat af en tilskudsgiver eller lignende.

Det er vigtigt, at man allerede inden projektet igangsættes, sikrer sig, at regnskabsfunktionen er indrettet, så det er muligt at generere de oplysninger, der skal medtages i projekt-/tilskudsregnskabet.

Regnskabet må ikke anvendes over for andre end tilskudsgiver, heller ikke over for bank eller lignende, idet man i så fald bliver underlagt årsregnskabsloven.


projekt


årsregnskabsloven

Skal min privatejede virksomhed anvende årsregnskabsloven?

Som udgangspunkt skal privatejede virksomheder og ejere hæfte personligt, hvilket vil sige, at årsregnskabsloven ikke skal anvendes. Dette gælder dog ikke for selskaber.

Alligevel gælder reglen om, at hvis regnskabet ikke udelukkende skal anvendes til egetforbrug fx ved udlevering til banker, leasingselskaber, samarbejdspartnere, medarbejdere osv., så skal årsregnskabsloven anvendes i en lempelig udgave (klasse A).

Vi anbefaler, at årsregnskabsloven altid anvendes, da det ikke på forhånd er muligt at vide, hvornår der bliver brug for udlevering af regnskab til långiver, mulig investor m.m. Merarbejdet ved at anvende årsregnskabsloven vil ofte være ubetydelig.

Hvad med mit helt personlige regnskab?

Regnskab over ens personlige formue skal ikke følge årsregnskabsloven. Vi ser ofte sådanne ”personlige regnskaber” der desværre udarbejdes efter skatteretlige regler, og dermed ikke giver overblik over, hvad man har tjent, hvad man har brugt sin indtjening til og ikke mindst hvad den retvisende formue udgør. Vi kan assistere med at udarbejde sådanne regnskaber, hvor f.eks. pension medtages, ejendom og andre aktiver medtages til realistiske værdier og der til gengæld afsættes den udskudte skat, der f.eks. følger med pensioner og værdistigninger på værdipapirer mm.

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve