Assistance med opstilling af regnskab

Det er særdeles svært for den enkelte virksomhed at opretholde de kompetencer, der er nødvendige for at sikre, at det regnskab der udarbejdes, er i overensstemmelse med den lovgivning og praksis, der gælder for området. Idet vi laver mange regnskaber for alle områder, har vi muligheden for at uddanne specialister for de forskellige områder, ligesom vi kan udarbejde værktøjer, der effektiviserer opstillingen af regnskabet, der samtidig sikrer overholdelse af regler og retningslinjer. Vi ser derfor, at det oftest kan betale sig for den enkelte virksomhed/organisation at lade os opstille regnskabet.


Vi har stor erfaring med opstilling af regnskaber uanset, om der er tale om:

 • Årsregnskab efter årsregnskabsloven
 • Årsregnskab efter andre begrebsrammer
 • Personlige regnskaber
 • Projektregnskaber
 • Tilskudsregnskaber
 • Del-regnskaber
 • Perioderegnskaber
 • Ledelsesrapportering
 • Regnskaber og opgørelser til brug for interne analyser
 • Andre regnskaber og regnskabsopstillinger med særligt formål
 • Skatteregnskaber
 • Osv.


Vi har erfaring med opstilling af regnskaber for stort set alle brancher herunder:

 • Handel, produktion og detail.

 • Servicevirksomheder som arkitekter, ingeniører, advokater mfl.
 • Skoler, dag- og døgntilbud.
 • Museer og andre attraktioner
 • Ejendomme, herunder investeringsejendomme, andelsboligforeninger og boligforeninger mfl.
 • Landbrug og fiskeri
 • Energi, forsyning og infrastruktur
 • Den offentlige sektor
 • Og mange andreKontakt os gerne, så du kan tale med en af vores specialister om fordelene ved at outsource selve regnskabsopstillingen.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO