E-Discovery

E-Discovery

E-Discovery er en proces, der giver mulighed for hurtigt og effektivt at finde relevante dokumenter (fx e-mails, regneark, billeder, beskeder, tekstdokumenter etc.) blandt ustrukturerede data. Det er yderst fordelagtigt i specielt tidspressede eller større sager.

Vi har eksempelvis assisteret en advokatvirksomhed med datasikring og bevissikring i et konkursbo og derefter intelligent foretaget udsøgning af relevante dokumenter. Vi har desuden assisteret en advokatvirksomhed med gennemgang af flere millioner dokumenter i forberedelsen af en retssag, ved at stille vores platform til rådighed og uddanne advokater i at foretage søgning og gennemgang af dokumenter.

E-Discovery kan også benyttes til gennemgang af interne sager typisk i forbindelse med compliancebrud, svig eller mistanke om andre kriminelle forhold. Vi har i flere sager assisteret virksomheder med indsamling af relevante data for efterfølgende effektivt at gennemgå dem – så fakta og beviser fremfindes hurtigst muligt.

Vi benytter avancerede værktøjer og hjælper med forberedelsen, forarbejdet, opsætningen og databearbejdelsen, så der skabes klarhed over data og overblik over fakta.

Skåret ind til benet er E-Discovery en teknologi og en juridisk proces, der hjælper med at identificere relevante dokumenter ved en retstvist eller en efterforskning.


Hvad anvendes E-Discovery til?

Vi anvender E-Discovery til udsøgning af dokumenter i primært ustrukturerede data (eksempelvis brugerskabte filer). Vi hjælper med at udarbejde en hypotese eller en efterforskningsplan, der bruges som rettesnor i processen, hvorefter data sikres, processeres, gennemgås, analyseres, produceres og præsenteres.

Vi hjælper med at indsamle alt relevant materiale (som fx e-mails, regneark, billeder, beskeder, tekstdokumenter etc.) fra computere, servere, telefoner, dokumenter mv. og tager nøjagtige kopier af alle relevante data. En af disse kopier tidsstemples, så der findes en fuldstændig og uomstødelig kopi af data, der kan benyttes i en eventuel retssag. Samtidig hjælper vi med at analysere de indsamlede data, så der er klarhed over, hvad data betyder.

Når al data er indsamlet hjælper vi med at bearbejde og processere data, så data, metadata, originalfiler, billedfiler og tekstfiler bliver gjort tilgængelige og søgbare. Ligeledes frasorteres irrelevante data ved hjælp af filtrering på eksempelvis filtype, datoafgrænsning, domæne for afsender mv. Systemfiler og lignende data frasorterer vi også.


Adgang og gennemgang af den data, der bliver fundet

Ved hjælp af avancerede E-Discovery værktøjer kan dokumenter gennemses på en effektiv og fleksibel måde. Alle relevante parter kan få eget login, der giver nem og intuitiv adgang til at se og gennemgå dokumenter. Det login giver også mulighed for at skabe et tilpasset workflow og egen kategorisering. Både metadata, originalfilen, en tekstversion og en billedversion af filen er tilgængelig.

Funktionerne for analyse i de avancerede E-Discovery værktøjer er ekstraordinære, og vi hjælper med at identificere tendenser, skjulte oplysninger og mønstre. Foruden muligheden for brug af filtrering, søgeord mv., findes der et væld af avancerede søgemuligheder, fx konceptuelle søgninger mellem ord, sætninger og dokumenter. Vi hjælper med at gøre brug af funktionerne, så den relevante information fremfindes hurtigst muligt.

Når informationer og dokumenter er identificeret, giver systemet direkte mulighed for at markere relevante områder eller skjule fortrolige oplysninger. Dokumenter kan ’tagges’ og bruges i retssager eller som dokumentation. Alle dokumenter kan eksporteres i eksempelvis pdf-format og deles med relevante parter.

Vi præsenterer de fundne resultater og understøtter dokumentationen ved en forklaring i retten, hvis det bliver nødvendigt. Hele forløbet og fremgangsmåden dokumenteres i en rapport.


Hvad vi lægger vægt på i vores samarbejde

Vi har stor erfaring med brug af E-Discovery værktøjer, og i vores samarbejde med vores kunder lægger vi hovedvægt på relationer, reaktionsevne og ressourcer.


Relationer
Vi er det mest relationsdrevne rådgivnings- og revisionshus, og vi tror på at indlevelse skaber udvikling. Vi stræber altid efter at vinde vores kunders fulde tillid, så de med sindsro kan overlade opgaven til os. Vi skaber værdi for vores kunder og ved hjælp af klar og præcis kommunikation fra vores ledende medarbejdere sikrer vi, at vores relation løbende udvikles, og at kunden involveres i opgaven alt efter ønske.


Reaktionsevne
Vi er det mest fleksible og forandringsvillige rådgivnings- og revisionshus med stor fokus på kundetilfredshed. Vi er drevet af samarbejdet med vores kunder, og vores virksomhedskultur gør, at vi hurtigt og effektivt kan inddrage yderligere relevante kompetencer fra vores organisation, hvis det er nødvendigt. Vi stiller altid med det rigtige hold i enhver situation, og vi tilpasser os løbende efter vores kunders behov.


Ressourcer
Vores ressourcers bredde, dybde og kvalitet gør os til en af verdens bedste rådgivnings- og revisionshus. Vi prioriterer, at ledende medarbejdere er en del af opgaveudførslen, så der altid er meget erfarne medarbejdere med dyb forståelse for forretningens udfordringer, der bidrager til opgaveløsningen. Via vores globale netværk har vi erfaring med alle typer forensic-opgaver, og vi sikrer altid, at ’best practice’ anvendes. Vi har medarbejdere, der har erfaring fra nogle af de mest komplicerede og højt profilerede sager, og som jævnligt er forespurgte talere ved diverse møder, seminarer og konferencer.

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktperson