Forensic Accounting – insolvensanalyse

Forensic Accounting – insolvensanalyse

BDO’s model for insolvensanalyse understøtter og hjælper kuratorer i forbindelse med behandlingen af konkursboer, herunder de opgaver, som kurator i henhold til konkursloven skal varetage.
 

Det drejer sig blandt andet om at:

 • inddrive debitorer
 • foretage fordringsprøvelser
 • afdække ulovlige aktionærlån
 • efterprøve ledelsesansvar
 • afsøge omstødelige dispositioner
 • sikre og opbevare bogføringsmateriale
 • kunne navigere rundt i regnskabsmaterialet.
   

Insolvensanalysen giver kurator mulighed for at danne et hurtigt og effektivt overblik over konkursboets finansielle handlinger og at øge effektiviteten i undersøgelserne.

Anvendelsen af insolvensanalysen giver desuden mulighed for at analysere på tværs i økonomisystemet eller i regnskaber i komplicerede selskabskonstruktioner og koncerner. Insolvensanalysen øger ”træfsikkerheden” i undersøgelserne og forbedrer dokumentationsdelen.
 

Insolvensanalysen indeholder blandt andet nedenstående undersøgelser og analyser:

 • Overblik over konkursboets økonomi inden konkursen, fx udvikling i omsætning, resultat og gæld for de seneste tre år før konkursen.
 • Udvikling i likviditet dag for dag, opdelt på kontoarter.
 • Oversigt over ud- og indbetalinger på likvide konti og driftskreditter.
 • Oversigt over særlige transaktioner, fx med dato lige før og efter fristdagen.
 • Kontobalancer pr. en given dato.
 • Finanskontospecifikationer.
 • Fritekstsøgning i finansposteringer.
 • Oversigt over kreditorer, der er betalt før forfald.
 • Kreditorliste pr. en given dato.
 • Kreditorkontospecifikationer.
 • Fritekstsøgning i kreditorposteringer.
   

Foruden insolvensanalysen kan BDO rådgive og assistere med datasikring og udtræk af relevante data fra konkursboets it-systemer, ligesom vi kan levere andre specialanalyser og efterforskning ved brug af e-Discovery-løsninger, fx ”hvem vidste hvad hvornår”.

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktpersoner