Intern revision

Den bedste interne revisionstjeneste giver ikke blot bestyrelsen garanti gennem revisionsudvalget, men giver hele virksomheden mere værdi. Den giver som en del af billedet garanti for, at ledelse, risikostyring og interne kontroller er effektive. BDO’s interne revisionstjeneste er udviklet til, at idéer og innovation når frem til ledere og bestyrelsen for derved at hjælpe virksomheder med at opnå deres ambitioner.

Vi udvikler og implementerer skræddersyede interne revisionsløsninger, der dækker både små og store virksomheder. Vores ydelser spænder fra omfattende risikovurderinger på tværs af hele virksomheden til udformning af strategiske interne revisionsprogrammer og rapportering af resultater til ledelse, bestyrelse og andre interessenter. Vi fokuserer ikke kun på at identificere udfordringer; vi samarbejder tæt med ledelsen for at implementere tilpassede løsninger og etablere passende kontrolforanstaltninger.

BDO tilbyder skræddersyede rammer, der tager højde for de specifikke behov hos hver virksomhed, uanset branche eller om de allerede har en intern revisionsafdeling. Vores tilgang er unik og praksisorienteret, og vi trækker på specialister, når det er nødvendigt. Vores partnere er dybt engagerede i vores arbejde. Derudover kan vi give vores kunder adgang til lokale ressourcer, som er understøttet af et globalt netværk af professionelle med tilstedeværelse på 1.300 kontorer i over 150 lande verden over.

Vi tilbyder følgende intern revisionsydelser:

  • Outsourcing af intern revision
  • Co-sourcing af intern revision
  • Partnerskab om intern revision
  • Kvalitetssikringskontrol
  • Rådgivning om processer og interne kontrolforanstaltninger
  • Vejledning om revisionsudvalg
  • Kontinuerlig revisionsmonitorering

Kontaktperson