Vejledning af Revisionsudvalg

Kravene til revisionsudvalg bliver løbende mere og mere omfattende. Det kan være svært for både det garvede og nye revisionsudvalgsmedlem at være tilstrækkeligt klædt på til opgaven. BDOs Internal Audit Services har et team af erfarne interne revisorer, som arbejder fuldtid med governance, risikostyring og interne kontroller herunder krav til revisionsudvalg. Vi følger løbende med i ændringer af lovgivning og praksis vedrørende revisionsudvalg. 

BDOs Internal Audit Services tilbyder generel vejledning til revisionsudvalg baseret på god praksis og lovgivning og individuel vejledning, som er tilpasset den enkelte virksomhed baseret på individuelle behov. Vi tilbyder vejledning om opbygning af årshjul, organisering og optimering af revisionsudvalgets arbejde, og vi faciliterer efter behov strategimøder for revisionsudvalget. Vi tilbyder vurdering af, om revisionsudvalget dækker de nødvendige områder, og vi tilbyder hjælp til revisionsudvalgets årlige selv-evaluering.

I tillæg hertil tilbyder vi vejledning og uddannelse af revisionsudvalget i faglige emner såsom cybersikkerhed, ESG, interne kontroller og revisionsudbud.


Med BDO Internal Audit Services får I:


  • Opdatering om nye krav til revisionsudvalg.
  • Ekspertviden i effektiv organisering af revisionsudvalgsarbejdet.
  • Aflastning af revisionsudvalgsmedlemmerne.
  • Mulighed for at revisionsudvalget i højere grad kan fokusere på forbedringer af virksomheden.


Kontaktpersoner