Co-sourcing af Intern Revision

Co-sourcing af intern revision er den ydelse, som BDOs Internal Audit Services tilbyder virksomheder, som allerede har en intern revision selv. Formålet er her at hjælpe virksomheden såvel som at hjælpe den interne revision, idet mange interne revisionsafdelinger er små og har mangel på enten ressourcer eller ekspertise inden for særlige områder. Fordelen for virksomheden er fleksibilitet.

I tæt samarbejde med den interne revision og ledelsen fastlægger BDOs Internal Audit Services den enkelte virksomheds behov. Behovet genvurderes løbende og mindst en gang om året for at sikre, at de mest væsentlige risici for virksomheden afdækkes.

Under co-sourcing af intern revision forestår BDOs Internal Audit Services team selvstændigt revision af et delområde, som virksomhedens interne revision ikke har ressourcer til at udføre, eller BDOs Internal Audit Services team indgår i et revisionsteam med medarbejdere fra virksomhedens interne revision, således at virksomhedens interne revisorer kan opnå erfaring og viden inden for et nyt område.Med BDO Internal Audit Services får I:

  • Mulighed for specialistressourcer som ellers vil være svære at rekruttere og beskæftige året rundt.
  • Effektiv vidensdeling med og oplæring af virksomhedens interne revisorer.
  • Minimering af omkostningerne til intern revision, idet der kun anvendes de nødvendige ressourcer.
  • Mulighed for flere medarbejderressourcer i højsæsoner, hvor der er mange deadlines.
  • Mulighed for stigning af antallet af fastsatte interne revisorer i det tempo, som passer til virksomhedens budgetter og risikoappetit.
  • Udførelse af ekstra revisioner, som er blevet nødvendige på grund af uforudseelige omstændigheder, uden at skulle udskyde planlagte revisioner til det efterfølgende

Revisionsproces

Ved co-sourcing følger BDOs Internal Audit Services virksomhedens revisionsproces og dokumenterer revisionsarbejdet i overensstemmelse med virksomhedens interne revisions dokumentationskrav.

Vi prioriterer at være værdiskabende, effektive og overholde aftaler og deadlines.

Vi er løbende i dialog med virksomhedens interne revision. I det omfang den enkelte interne revision ønsker det, hjælper vi med udarbejdelse af rapportering vedrørende resultatet af vores revision, og vi indgår i dialog med virksomhedens ledere og ledelse.


Kontaktpersoner