Outsourcing af Intern Revision

Ved outsourcing af intern revision tilbyder BDOs Internal Audit Services virksomhederne en unik service, hvor vi tilrettelægger og udfører den interne revision med vores team af erfarne interne revisorer. Omfanget af revisionen vil være risikobaseret og tilpasset den enkelte virksomhed i tæt dialog med virksomhedens ledelse. Vi dækker de risici, som er mest væsentlige for den enkelte virksomheds succes.

Hvor det er hensigtsmæssigt, supplerer vi vores team af interne revisorer med specialister fra vores øvrige afdelinger i BDO. På denne måde sikrer vi, at den interne revision udføres professionelt og af personer med de nødvendige kompetencer.

BDOs Internal Audit Services vil være til stede i den enkelte virksomhed. Vi sætter en ære i have det godt samarbejde med virksomhedens ledelse og virksomhedens medarbejdere på den ene side og på den anden side sikre vores uafhængighed for på denne måde at kunne give den enkelte virksomhed den bedst mulige service.

Vi drøfter løbende resultaterne af den udførte revision med virksomhedens ledelse, således at virksomhedens ledelse er rettidigt informeret om virksomhedens styrker og svagheder. Når revisionen er færdig, udarbejdes en skriftlig rapportering til virksomhedens bestyrelse og/eller revisionsudvalg. I tilfælde af kontrolsvagheder og/eller forbedringsmuligheder indeholder rapportering anbefalinger og forbedringstiltag, som udarbejdes i tæt dialog med de ansvarlige ledere.

Outsourcing af Intern Revision


Med BDO Internal Audit Services får I:

  • Høj grad af uafhængighed.
  • Adgang til et team med erfarne interne revisorer med indgående kendskab til risikostyring og interne kontroller.
  • Adgang til specialistviden inden for en række områder såsom IT, cybersikkerhed, AI og ESG.
  • En fleksibel løsning, hvor det er let at justere de interne revisionsressourcer i forhold til ændringer i den enkelte virksomhed og virksomhedens vækst.
  • Professionel intern revision i overensstemmelse med god praksis.
  • Ingen bøvl med ansættelse af personale. Den proces tager vi os af.


Revisionsproces

Vi anvender en systematisk revisionsproces, som bygger på god praksis, og som opdateres løbende. Vi lægger vægt på at have et indgående kendskab til den enkelte virksomheds aktiviteter, strategi, risici, processer, interne kontroller og kultur. Vores team interviewer nøglepersoner i virksomheden og udarbejder risikoanalyser, procesoverview, gennemgang af politikker og forretningsgange, dataanalyse, analyse af transaktioner mv. 

Vi identificerer de relevante interne kontroller, vurderer designet af kontrollerne og tester kontrollernes effektivitet. I tilfælde af kontrolsvagheder undersøger vi ”root causes”, og med udgangspunkt i disse anbefaler vi passende forbedringer og optimeringer. Det er for os vigtigt ikke at over-komplicere løsningerne men at fokusere på, at løsningerne er simple.

Vi sørger for, at revisionsarbejdet er dokumenteret i overensstemmelse med lovgivning og god praksis, således at revisionsarbejdet hvis relevant kan anvendes af virksomhedens eksterne revisorer.Kontaktpersoner