Øvrige Intern Revisionsydelser

BDOs Internal Audit Services tilbyder en række øvrige interne revisionsydelser, som tilpasses den enkelte virksomheds behov, herunder:

  • Etablering af intern revision og anden linje funktioner (fx risikostyring, compliance og IT sikkerhed)
  • Rådgivning om processer og interne kontrolforanstaltninger
  • Dataanalyse
  • Kontinuerlig revisionsmonitorering
  • Kvalitetssikringskontrol (dvs. intern kvalitetssikring og ekstern kvalitetsvurdering)


Etablering af intern revision og anden linje funktioner

Nogle virksomheder ønsker at etablere en intern revisionsafdelingen eller en anden linje funktion fx en complianceafdeling, en risikostyringsfunktion og/eller en IT sikkerhedsfunktion. Hvert af disse funktioner har sin egen rolle og kan indgå som en nøglefunktion i virksomhedens kontrolmiljø. 

BDOs Internal Audit Services har personer med erfaring i etablering af sådanne funktioner og hjælper med definering af funktionens rolle, udarbejdelse af politikker, forretningsgange, metodikker og skabeloner for funktionen, ansættelse af medarbejdere til funktionen og opstart af funktionen. Vi lægger vægt på at tilpasse løsningen til den enkelte virksomheds størrelse og kompleksitet. Det er desuden vigtigt for os at skabe en simpel, effektivt og velorganiseret afdeling, hvor der er tænkt på ikke at over-komplicere processerne.

Rådgivning om processer og interne kontrolforanstaltninger

Risikostyring og interne kontroller er essentielle for alle virksomheder. 

BDOs Internal Audit Services tilbyder at hjælpe virksomheder med at få et overblik over virksomhedens processer og interne kontrolforanstaltninger. Vi tilbyder rådgivning om, hvordan virksomhedens selv udarbejder procesbeskrivelser, risikovurderinger og vurderinger af de interne kontrolforanstaltninger og rådgivning om, hvordan man på en hensigtsmæssig måde bygger interne kontroller op. 

I tillæg hertil tilbyder vi også at hjælpe virksomhederne med udarbejdelse af procesbeskrivelser og risikovurderinger og med etablering af interne kontroller, således at virksomhedernes ledelse kan få et overblik over virksomhedens processer, risici og interne kontroller for på grundlag heraf at tage de bedste beslutninger med henblik på at opnå virksomhedens mål.


Dataanalyse

Populært beskrevet er data et af de vigtigste aktiver, som alle virksomheder har. Optimal udnyttelse af virksomhedens data skaber mulighed for øget indtjening, bedre beslutningsgrundlag og omkostningsbesparelser. 

BDOs Internal Audit Services har eksperter i dataanalyse, som kan hjælpe med at analysere virksomhedens data. Vi tilbyder løbende udførelse af dataanalyse og/eller udvikling af dataanalyse, som virksomheden efterfølgende selv kan anvende. Vores dataanalyser er både målrettet virksomhedernes egne interne revisionsafdelinger og virksomhedernes økonomifunktioner, kontrolfunktioner mv.

 

Kontinuerlig revisionsmonitorering

Kontinuerlig revisionsmonitorering er en måde, hvorpå en virksomhed kan overvåge sine interne kontroller. BDOs Internal Audit Services overvåger løbende, hvorvidt de interne kontroller er udført korrekt og indsamler bevis for udførelsen af kontrollerne. Kontinuerlig revisionsmonitorering fungerer som et tidligt advarselssystem, hvis en virksomheds interne kontroller skulle svigte.

De indsamlede beviser kan anvendes af såvel virksomhedens interne revision som virksomhedens eksterne revision og dermed gøre den eksterne revisionsproces hurtigere.

Kvalitetssikringskontrol

BDOs Internal Audit Services tilbyder intern kvalitetssikring og ekstern kvalitetsvurdering til virksomheder med en intern revision. 

Høj kvalitet er vigtigt for enhver intern revision. BDOs Internal Audit Services tilbyder at hjælpe den enkelte interne revision med tværgående kvalitetssikring omfattende blandt andet vurdering af om revisionsprojekterne er udført i overensstemmelse med den interne revisions revisionsproces, og om revisionsprojekterne er veldokumenterede. I forhold til at udføre kvalitetssikringen internt, tilbyder BDOs Internal Audit Services en uafhængig kvalitetssikring, hvilket flere interne revisionsafdelinger finder fordelagtigt.


Ekstern kvalitetsvurdering omfatter en vurdering af den interne revisions overholdelse af de internationale interne revisionsstandarder og en benchmarking af den interne revisions revisionsproces og – funktion i forhold til andre revisionsafdelinger. For at opfylde de internationale interne revisionsstandarder skal en interne revision have udarbejdet en sådan vurdering hvert 5. år. BDOs Internal Audit Services’ eksterne kvalitetsvurdering indeholder tillige anbefalinger om forbedringer af revisionsprocessen i den enkelte interne revision, hvilket vi oplever, at vores kunder er meget glade for.


Kontaktpersoner