Risk Services

Effektiv styring af risici er afgørende for at styrke virksomhedens strategier og drift, samt for at udnytte nye muligheder.

I en tid, hvor danske virksomheder står over for konstante forandringer i deres risikobillede, bliver risikostyring mere kritisk end nogensinde. Virksomheder påvirkes af en lang række faktorer, herunder finansielle, miljømæssige, politiske og sociale forhold både på nationalt og globalt plan. Samtidig udfordres de af den hastige teknologiske udvikling, digitalisering, cyberkriminalitet og skærpede krav til databeskyttelse. Det er nødvendigt at navigere i dette komplekse risikolandskab og være forberedt på forskellige scenarier.

Vores Enterprise Risk Management team udfører omfattende risikovurderinger, der giver en samlet forståelse af de mest afgørende risici, herunder en prioritering af disse risici og udarbejdelse af nødvendige handlingsplaner. Vores erfarne rådgivere tilbyder skræddersyede løsninger, der reducerer risici og skaber værdi for virksomheder baseret på praktisk tilgang.

Sikring og kontrol af informationers fortrolighed, integritet og tilgængelighed er afgørende for at opretholde et tilstrækkeligt informationssikkerhedsniveau. Vores eksperter har mange års erfaring i at rådgive myndigheder og virksomheder i overholdelse af informationssikkerhedskrav i henhold til gældende love og standarder som ISO 27001 og 27002. Derudover er vores specialister inden for Cyber Security fokuseret på beskyttelse af netværk, computere, software og data mod angreb, skader og uautoriseret adgang.

Beskyttelse af virksomhedens værdier involverer også vurdering af konkrete fysiske hændelser og ulykker, trusselsvurdering i forhold til medarbejdere og serviceudbydere, samt håndtering af ekstraordinære hændelser og kriser. Vores rådgivere har ekspertise inden for fysiske sikkerhedsforanstaltninger og personalesikkerhed og tilbyder rådgivning om udarbejdelse af beredskabsplaner samt assistance ved nødsituationer.

Kontaktperson