Effektivisering

Effektivisering

Få mest muligt ud af ressourcerne. Vi identificerer og implementerer effektiviseringsmuligheder på alle områder i den offentlige sektor – og altid i et tæt samarbejde med kunden.

Vores team af kompetente konsulenter leverer professionel bistand til at identificere og implementere effektiviseringsløsninger indenfor alle områder af den offentlige sektor. Vi lægger stor vægt på, at forslagene ikke bare ser godt ud på papir, men at de også kan implementeres ude i virkeligheden.

  • Vi hjælper med at sikre, at spare- og effektiviseringskrav bliver omsat til konkrete, gennemregnede forslag, der kan fremlægges til politisk beslutning, inden de udmøntes
     
  • Vi bistår den ansvarlige politiske og administrative ledelse med at få overblik over konsekvenserne, så borgere, brugere og medarbejdere ikke efterlades til salami-metoder og vilkårlige serviceforringelser
     
  • Vi baserer vores analyser på gennemprøvede metoder og et dybt kendskab til offentlige organisationer. Mange af vores konsulenter har årelang praktisk erfaring som specialister, ledere og chefer i den offentlige sektor. Vores kompetencer spænder over mange fagligheder, og vores løsninger integrerer derfor altid de økonomiske perspektiver med de faglige
     
  • Vi lægger stor vægt på, at alle trin i processen sker i et involverende samarbejde med kunden, så der sikres maksimal organisatorisk ejerskab og læring.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.