Benchmarking

Benchmarking

Vi styrker læring og beslutningsgrundlag i offentlige organisationer gennem systematiske nøgletalsanalyser og benchmarking med andre sammenlignelige organisationer.

Benchmarking kan give ny indsigt organisationer og indgå i beslutningsgrundlag inden for alle dele af den offentlige sektor. Vi bruger benchmarking til at give din organisation et indblik i, hvordan den klarer sig ift. andre organisationer – fx forvaltninger, kommuner, ministerier mv. – hvilket giver et fingerpeg om, hvilke organisationer man kan lære af. 

Forskellen på benchmarking og almindelige sammenligninger af nøgletal - KPI’er, pro-duktivitet mv - er, at vi med benchmarking finder ’bedste praksis’-eksempler. Det kan fx. være en organisation, som i en sammenligning klarer sig bedst, og som andre kan lære af.

Vi anvender rutinemæssigt benchmarking i mange af de analyser, vi laver på tværs af den offentlige sektor, hvor vi bruger benchmarking til at sammenligne forskellige kommuners udgiftsniveauer og identificere mulige, men realistiske effektiviseringspotentialer. Vi arbejder b.la inden for børn-, unge og uddannelse, det specialiserede socialområde, ældre- og sundhedsområdet, kost og ernæringsområdet, beskæftigelses- og integrationsområdet, indtægtsoptimering og meget andet.

Benchmarking kan også anvendes internt i en organisation med henblik på at afdække forskelle i kvalitet og effektivitet mellem teams, afdelinger mv. Benchmarking kan i den sammenhæng også give konkrete indikationer på, hvordan kvalitet og effektivitet kan forbedres.

Vores nøgletalsdatabaser og elektroniske værktøjer giver os mulighed for at foretage en omkostningseffektiv indsamling af data. Det gælder både indsamling af standardiserede data fra elektroniske registre og indsamling af specifikke data fra individer eller organisationer.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.