Driftsledelse

Driftsledelse

Målrettet fokus på ledelse af driften i hverdagen og håndtering af forandringer er en forudsætningen for realisering af også offentlige organisationers strategier samt god og effektiv service til borgere og virksomheder. 

Offentlige ledere der er dagligt ansvarlige for driften og gennemførelsen af strategiske initiativer står over for modsatrettede krav, forventninger og dilemmaer. Det er en uomgængelig del af rollen, og skal derfor skal honoreres og håndteres professionelt og effektivt. Udfordringen for mange offentlige driftsledere er:

  • Håndtering af krydspresset fra politikernes og topledelsens krav, medarbejdernes forventninger og kundens ønsker.
  • Et stadig større krav om øget kvalitet i ydelser og service for de samme eller færre ressourcer samtidig med øget hastighed i forandringer og tilpasninger
  • At være garant for at ændringer i lovgivning, politiske og administrative prioriteter, strategiske initiativer samt arbejdsmetoder får gennemslag i den daglige prioritering og opgaveløsning
  • Kvalificeret at kunne lede såvel driften, medarbejderne, fagligheden og forandringerne.

I tæt samspil med vores kunder designer og gennemfører vi målrettede udviklingsforløb der:

  • Tydeliggør rammer og krav for ledelsesdriften og styring af projekter
  • Tydeliggør opgaver, roller og ansvar hos ledere af driften
  • Indfører og træner i værktøjer til driftsledelse såsom: målstyring, performance management, planlægning og styring af opgaver, tid og kapacitet, tavler og tavlemøder samt drift og optimering af arbejdsprocesser.
  • Udvikler driftslederens kompetencer og ledelsespraksis: Ledelse af teams/grupper, præstations-reviews, feedback, sparring og motivation.
  • Styrker driftsledelsens arbejde med forandringer og forbedringskultur: Valg af forandringsstrategier, opbakning og modstand mod forandringer, påvirkning af kultur, forbedringsmøder, ankerkendelse og belønning.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.