Optimering af processer og arbejdsgange

Optimering af processer og arbejdsgange

Vi hjælper med at identificere og reducere unødvendige procesomkostninger gennem kortlægning og optimering af eksisterende arbejdsgange. Næsten uanset hvor meget fokus man tidligere har haft på at effektivisere arbejdsgange, er det altid muligt at gøre det lidt bedre.

Vi tager altid udgangspunkt i dine behov, og en optimering af processer og arbejdsgange kan derfor rumme flere målsætninger, der skal nås. Det kan for eksempel dreje sig om at frigøre ressourcer, forbedre produkt- eller proceskvaliteten, minimere fejlrisici eller forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Vi har en metodisk tilgang til opgaveløsningen, og vi vil typisk arbejde efter nogle fastlagte procestrin:

  • Vi kortlægger og analyserer de nuværende arbejdsgange- og processer og identificere områder, der kan optimeres
  • Vi indsamler data fra sammenlignelige processer i andre organisationer med henblik på benchmarking
  • I samarbejde med nøglemedarbejdere designer vi forslag til nye og forbedrede arbejdsgange
  • Vi forestår, eller støtter, projektledelsen i implementeringsfasen
  • Vi understøtter fastholdelsen af gevinster gennem kompetenceudvikling og træning af medarbejdere og ledere.

Vi baserer vores analyser på gennemprøvede metoder og et dybt kendskab til offentlige organisationer. Mange af vores konsulenter har årelang praktisk erfaring som specialister, ledere og chefer i den offentlige sektor. Vores kompetencer spænder over mange fagligheder, og vores løsninger integrerer derfor altid de økonomiske med de faglige perspektiver.

Vi lægger stor vægt på, at alle trin i processen sker i et involverende samarbejde med dig, så der sikres maksimal organisatorisk ejerskab og læring.

KontaktpersonerVi er leverandør på alle seks delaftaler på SKI 17.11 (Management-support). Det betyder, at vi kan levere indtægtsoptimering, økonomi- og ressourcestyring, ESG-rådgivning og meget mere på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som SKI-leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i kraft af SKI-rammeaftalen.