Strategi

Store og hastige forandringer – også for offentlige organisationer - stiller endnu større krav til en klar strategi og effektiv strategiimplementering, som sikrer både retning, reaktionsevne og handlekraft hos ledere og medarbejdere. 

Succesfulde offentlige organisationer har løbende et solidt indblik i deres strategiske situation og mulighedsrum. Klarhed i strategiske grundlag og effektiv implementering af strategier giver fælles retning, reaktionsevne i forhold til forandringer og daglig handlekraft hos ledere og medarbejdere.

Vores grundkoncept og metoder for strategiudvikling- og implementering tager afsæt i vores forståelse for særlige politiske, juridiske og lovgivningsmæssige rammevilkår for offentlige organisationer. Vi bistår og rådgiver vores kunder i forhold til:

  • Strategisk analyse, der kortlægger de strategiske landskab og mulighedsrum
  • Udvikling af organisationens strategiske grundlag - vision, mission og værdier - samt strategier
  • Implementering af strategisk grundlag og strategier


Centrale principper

Vores bistand til strategiudvikling- og implementering bygger på følgende principper: 

Analyserammen og udviklingsforløb designes i tæt dialog med opdragsgiver

  • Et hypotese- og potentialedrevet analysedesign. Analysen fokuserer på de områder, hvor det vurderes at analysens udbytte er størst – så vi undgår at vende hver sten og unødigt ressourcekrævende analyser.
  • Organisationens ledelse og nøglemedarbejdere involveres løbende i arbejdet med strategi.
  • Vi udfordrer organisationens antagelser og valg - samtidig med at vores anbefalinger skal være realiserbare og stærkt forankret i organisationen.
  • Vi trækker på vores internationale netværks erfaringer og indsigt i strategier for offentlige organisationer og virksomheder, når det er nødvendigt.

Vores konsulenter har i tæt samarbejde med kunderne skabt strategisk retning og implementeret konkrete strategier for kommunale forvaltninger og institutioner, departementer og styrelser. 


Kontaktperson