Strategiudvikling og implementering

Strategiudvikling og implementering

Succesfulde offentlige organisationer har løbende et solidt indblik i deres strategiske situation og mulighedsrum. Klarhed i strategiske grundlag og effektiv implementering af strategier giver fælles retning, reaktionsevne i forhold til forandringer og daglig handlekraft hos ledere og medarbejdere.

Vi tilbyder i den forbindelse vores kunder følgende:

  • Status på strategisk situation – og evt. supplerende strategisk analyse
  • Scenarieudvikling og strategisk udfaldsrum
  • Formulering eller ”syre-test” af organisationens strategiske grundlag - vision, mission og værdier
  • Udvikling af strategi eller delstrategier med mål og indsatser præsenteres i en kommunikativ form fx. strategikort, transformationskort eller forandringsteori
  • Rådgivning og udfordring i forhold til både valg og fravalg – strategi handler om at turde prioritere og fokusere
  • Udarbejdelse af handlingsplaner, og fastlæggelse af ressourcer
  • Implementerings- og kommunikationsplan
  • Etablering af styrings- og opfølgningsmodel for implementering.

Vores arbejdsmetode bygger på, at kunden aktivt deltager i strategiudviklingen og implementeringen. Rollen for vores konsulenter er at facilitere, udfordre, strukturere og dokumentere dialog og valg blandt ledere og medarbejdere hos kunden.

Vi målretter og dimensionerer strategiarbejdet til de behov kunden har – herunder i forhold til kundens ambitionsniveau, størrelse og ressourcer. 


Kontaktperson