Strategisk analyse

Strategisk analyse

Et faktabaseret og langsigtet grundlag, valg af strategisk retning og konkret strategi kvalificerer politikeres og embedsmænds beslutninger.

Offentlige organisationer kan med fordel tilegne sig viden og fakta, der kvalificerer det strategiske valg og prioriteter - også selvom de er underlagt bindinger i forhold til politiske forandringer, rettigheder og krav fra borgere og virksomheder samt lovgivning.

Udbyttet af den strategiske analyse for vores kunder er:

 • Status på deres nuværende strategi – hvis der er en strategi
 • Identifikation af drivkræfter i omverden, der er centrale for organisationens strategiske situation og mulighedsrum
 • Indsigt i deres interne kapabilitet: kompetencer, teknologi, finansielle ressourcer mv.
 • Overblik over nuværende og ønsket fremtidig strategisk position i forhold til ”konkurrenter” og interessenter

Vores koncept for strategisk analyse omfatter analyse og dokumentation af:

 • Resultater i nu-situationen – hvordan præsterer vi i dag
 • Analyse af omverden ved brug af fx PESTEL modellen
 • Analyse af interne kapabilitet og ressourcer
 • Strategisk overblik f.eks. SWOT og identifikation af strategisk mulighedsrum
 • Scenarier

Vi skaber størst mulig værdi for vores kunder ved:

 • At arbejde hypotese- og potentialedrevet. Vi fokuserer på de områder, hvor det vurderes at analysens udbytte er størst – så vi undgår at vende hver sten og unødigt ressourcekrævende analyser.
 • At organisationens ledelse og nøglemedarbejdere involveres løbende i arbejdet med strategi, så strategien er forankret.

Kontaktperson