Folketinget åbnet – oversigt over skatteministerens lovforslag

Regeringen har netop præsenteret sit lovkatalog for det nye folketingsår. Skatteministeren bidrager med 20 forslag. Det er 3 færre end sidste år. Reelt kommer der dog nok flere. Medmindre vi altså får et tidligt valg.

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen sædvanen tro fremlagt sit lovkatalog med en oversigt over de lovforslag, som den planlægger at fremsætte i løbet af folketingsåret.

Det nye folketingsår er usædvanligt derved, at det på forhånd er givet, at det ikke kommer til at gå tiden ud, fordi der skal afholdes valg senest den 17. juni 2019. Og alle lovforslag, der ikke er færdigbehandlet inden valgudskrivelsen, bortfalder automatisk. Selvom statsministeren vælger at trække udskrivelsen af valget længst muligt, betyder det, at lovforslag, der ikke er fremsat senest i starten af maj måned næste år, næppe bliver vedtaget. 

Skatteområdet

Skatteministeren har i lovkataloget varslet, at han vil fremsætte 20 lovforslag. Med en enkelt undtagelse vil alle forslagene blive fremsat inden jul, hvilket givetvis hænger sammen med det snarlige valg. Blandt de mere interessante forslag kan nævnes:

  1. Til udmøntning af en politisk aftale fra sidste efterår om at styrke indsatsen mod sort arbejde vil ministeren allerede her i starten af oktober måned fremsætte et lovforslag, hvorefter virksomheder blandt andet skal kunne pålægges at føre en digital logbog over deres ansatte. 
  2. Ligeledes til udmøntning af en snart ét år gammel politisk aftale vil skatteministeren i første halvdel af november måned fremsætte et lovforslag, der vil forbedre mulighederne for aflønning af medarbejdere i visse mindre og mellemstore virksomheder med aktier eller købe- eller tegningsretter til sådanne.
  3. Med henblik på at forenkle og ensarte reglerne om tinglysningsafgift vil ministeren ligeledes i november måned fremsætte et lovforslag, der blandt andet vil medføre en mindre nedsættelse af afgiften for pant.
  4. Med udgangspunkt i et konkret forslag fra en nedsat arbejdsgruppe vil skatteministeren i anden halvdel af januar måned næste år fremsætte et forslag til regler for, hvordan selskabsdrevne virksomheder kan overdrages skattefrit til en erhvervsdrivende fond. Se denne artikel for en beskrivelse af forslaget.
  5. Med henblik på at få flere til at investere i børsnoterede aktier vil skatteministeren her i oktober måned fremsætte et lovforslag om opsparing via særlige aktiesparekonti. Læs nærmere om de kommende regler i denne artikel.
  6. Også investering i ikke-børsnoterede aktier gøres mere attraktivt. Det sker med nye regler om et særligt investorfradrag, som vi har beskrevet i denne artikel. Lovforslaget forventes fremsat i første halvdel af november måned.
  7. Skatteministeren vil i starten af november måned fremsætte et forslag om at gøre reglerne om forhøjet befordringsfradrag til pendlere i yderområder permanent. Læs eventuelt nærmere i denne pressemeddelelse fra Skatteministeriet.
  8. Også i november vil ministeren fremsætte et forslag om at ligestille elopvarmede sommerhuse med tilsvarende helårsboliger ved at sænke afgiften på det strømforbrug i sommerhuse, der overstiger 4.000 kWh om året, med 61 øre pr. kWh. Også dette kan der læses om i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet.
  9. Ligeledes i første halvdel af november måned vil skatteministeren fremsætte et lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om bedre vilkår for korttidsudlejning af helårsboliger via Airbnb eller tilsvarende samt visse andre deleøkonomiske aktiviteter. Som det ser ud nu, får Airbnb-udlejerne lov til at beholde deres nuværende bundfradrag frem til udgangen af 2020, jf. denne artikel om et udkast til lovforslaget.

Lovkataloget rummer intet om et lovforslag om modernisering af reglerne for indtræden af fuld skattepligt i forhold til personer med bopæl i udlandet, men med rådighed over en bolig også her i landet, fx i form af et sommerhus eller en lejlighed uden bopælspligt. Et lovforslag, som var med i sidste års lovkatalog, men som aldrig blev fremsat.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.