Airbnb-udlejning ganske lukrativt i endnu 3 år

Overgangsreglerne til den nye ordning for beskatning af boligudlejere betyder, at disse frem til 2021 får lov til at beholde deres nuværende bundfradrag. 

Skatteministeriet har netop afsluttet høringen over et udkast til det lovforslag, som skal udmønte den politiske aftale om bedre vilkår for visse deleøkonomiske aktiviteter, herunder for korttidsudlejning af helårsboliger via Airbnb eller tilsvarende.

Essensen af de nye regler er, at det skattefrie bundfradrag fremover bliver ens for alle, men sættes ned for langt de fleste. Til gengæld skal der kun betales skat af 60 % - mod i dag 100 % - af den del af lejeindtægterne, som overstiger bundfradraget. Og lejere henholdsvis andelsboligejere beskattes fremover af deres eventuelle overskud som kapitalindkomst mod i dag som personlig indkomst. Endelig vil anvendelsen af reglerne fra 2021 være betinget af, at udlejningen sker via en platform, hvor der automatisk sker indberetning til SKAT af lejeindtægterne.

Ifølge overgangsreglerne vil udlejerne frem til 2021 kunne bruge de nuværende regler for bundfradrag. Det vil langt de fleste nok vælge at gøre. Forskellen mellem fradrag efter gamle og nye regler er nemlig ganske markant, hvilket kan illustreres således:

Ejerboliger:

Ejendomsværdi

Bundfradrag gl. regler

Bundfradrag nye regler

1.800.000 kr.

24.000 kr.

28.000 kr.

2.400.000 kr.

32.000 kr.

28.000 kr.

3.000.000 kr.

40.000 kr.

28.000 kr.

3.600.000 kr.

48.000 kr.

28.000 kr.

4.200.000 kr.

56.000 kr.

28.000 kr.

Leje- og andelsboliger:

Årlig husleje/boligafgift

Bundfradrag gl. regler

Bundfradrag nye regler

60.000 kr.

40.000 kr.

28.000 kr.

90.000 kr.

60.000 kr.

28.000 kr.

120.000 kr.

80.000 kr.

28.000 kr.

150.000 kr.

100.000 kr.

28.000 kr.

180.000 kr.

120.000 kr.

28.000 kr.

For leje- og andelsboliger er den anførte husleje/boligafgift eksklusive acontovarme.

Som det meget tydeligt fremgår af oversigterne, stiger ulempen ved de nye regler med boligernes værdi/størrelse. Ejere af ejerlejligheder i storbyerne får således kun kortvarigt glæde af de nye – og stærkt forhøjede – ejendomsvurderinger, som de modtager i 2019.

Der lægges i lovforslaget ikke op til, at de nye skatteregler kun skal kunne anvendes af udlejere, der overholder de kommende regler om, at der kun må ske korttidsudlejning i op til 70 dage om året. Dog 100 dage, hvis der er opnået tilladelse hertil fra kommunen. Udlejere, der lejer ud til den samme person – typisk til studerende – i mindst 4 måneder, men ikke over 12 måneder, vil også efter 2020 kunne vælge at bruge de gamle regler (bundfradrag), hvis disse er mere fordelagtige end de nye regler.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.