Årsregnskabet for 2016 er noget særligt

Overgangen til den nye årsregnskabslov gør aflæggelsen af årsregnskabet for 2016 til en mere tidskrævende opgave end normalt. Ændringerne i loven er de mest omfattende, siden den så dagens lys tilbage i 2001.

regnskab

Ændringerne i årsregnskabsloven angår ikke kun reglerne for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men også kravene til noteoplysninger mv.

Det er forskelligt, hvordan ændringerne påvirker den enkelte virksomhed. Det afhænger i høj grad af virksomhedens størrelse og af en række frivillige valg.

Nogle ændringer påvirker både resultat, balance og noter, mens andre måske kun berører ledelsesberetningen.

De væsentligste ændringer

Vi har over det seneste halvandet år beskrevet de fleste af ændringerne i artikler her i Depechen. Nedenfor følger en oversigt med links til de vigtigste af disse artikler.

  • Der er sket ændringer i størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne, så nogle virksomheder, der tidligere har aflagt regnskab efter regnskabsklasse B, nu skal gøre det efter regnskabsklasse C eller omvendt. Det kan du læse om her.
  • Og regelændringerne er ikke ens for de forskellige regnskabsklasser. Du kan læse om de væsentligste ændringer for klasse B-virksomheder her, og om ændringerne for de større virksomheder her.
  • Hvordan en praksisændring overordnet skal indregnes og præsenteres i årsregnskabet, kan du læse i denne artikel.
  • Der er ændrede krav til oplysninger i ledelsesberetning og noter. For klasse B-virksomheder kan du læse denne artikel om de nye krav til ledelsesberetningen, og denne artikel om de ændrede notekrav.
  • Investeringsejendomme er den regnskabspost, hvor der suverænt er sket flest ændringer i reglerne. Det kan du læse mere om i denne artikel.
  • Også for domicilejendomme er der sket en række ændringer til den regnskabsmæssige behandling. Det har vi skrevet om i denne artikel.
  • For immaterielle anlægsaktiver medfører den nye lov ændringer til afskrivningsperioden, samt for udviklingsomkostninger og for opskrivninger til dagsværdi, hvilket denne artikel giver overblik over.

Få hjælp til forståelsen

Vi har udarbejdet et par hjælpeværktøjer, som kan hjælpe dig til at få overblik over ændringerne og dermed forhåbentlig gøre regnskabsudarbejdelsen nemmere.

Det første værktøj er publikationen ”Årsregnskabsloven – ændringer”. Det er et opslagsværk, som i bilagene har en skematisk oversigt over ændringerne for klasse B, C og for koncernregnskaber, og som rummer en vejledning til, hvordan ændringerne indarbejdes i årsrapporten.

Det andet værktøj er en årsrapportmodel. Et modelregnskab for en klasse B-virksomhed, hvor ændringerne til årsregnskabsloven er indregnet.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.