Personbeskatning

Skatteplanlægning er vejen til at undgå ubehagelige overraskelser. Hent god skatterådgivning hos en af vores skattespecialister – i et sprog, der er til at forstå.

Skatteplanlægning er ikke kun for direktører og hovedaktionærer - også mere almindelige lønmodtagere har oftere og oftere behov for skatterådgivning.

Vi kan fx hjælpe med såvel selvangivelse som skatteberegning, herunder med opgørelse af gevinster og tab på aktier og andre værdipapirer, overskud ved udlejning af forældrelejligheder samt resultat af K/S-anparter, solceller og husstandsvindmøller.

Vi rådgiver også om de skattemæssige konsekvenser ved at tage arbejde i udlandet, ved at købe feriebolig i udlandet og ved at emigrere.

Vi rådgiver om de skattemæssige konsekvenser af incitamentsordninger, herunder aktieaflønning. Endvidere rådgiver vi om fordele og ulemper ved bruttotræksordninger.

Endelig kender vi naturligvis alle regler om beskatning af personalegoder, herunder hel eller delvis fri bil, fri bolig, fri telefon, fri computer, fri avis m.v.

Vi rådgiver også om familielån og om formuepleje og pensionsopsparing.

 

Kontakt os

Enter security code:
 Security code