Mindre og skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder omfatter fx almindelig personalepleje i form af kaffe, te og frugt på arbejdspladsen og betalt uddannelse for medarbejdere, hvis den er relevant for medarbejderen i sit arbejde. Gratis parkeringsplads i forbindelse med arbejde er desuden skattefrit.

Mindre personalegoder

Personalegoder fra arbejdsgiver skal kun beskattes hvis den samlede værdi overstiger kr. 1.200. Hvis værdien af gaver i årets løb overstiger kr. 1.200, har medarbejderen pligt til at indberette det fulde beløb. Det er kun hvis arbejdsgiveren giver en enkelt gave med en værdi over kr. 1.200, at arbejdsgiver har pligt til at indberette.