• IFRS

Regnskab efter internationale standarder

I BDO har vi stor erfaring med at udarbejde regnskaber efter de internationale IFRS-standarder. IFRS står for International Financial Reporting Standards (IFRS) og er et sæt af regnskabsstandarder udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB).

Har jeres virksomhed et ønske om eller er der krav om at anvende internationale regnskabsstandarder (IFRS/IAS) ved udarbejdelse af årsrapporten, hjælper vi jer gerne.

Model for IFRS årsrapport

Vi har udarbejdet en IFRS-årsrapportmodel, der er et modelregnskab for en fiktiv mindre børsnoteret koncern. Modellen omfatter såvel koncernregnskabet som modervirksomhedens årsregnskab. Modellen kan ikke anses for at dække alle regnskabsområder for alle virksomhedstyper. BDO’s IFRS-årsrapportmodel er tilpasset dansk regnskabstradition og EU’s regnskabskrav.