• Assistance med opstilling af regnskab

Assistance med opstilling af regnskab

Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger er den af de 4 erklæringer på regnskaber, der giver mindst sikkerhed for regnskabsbruger.

Revision giver den højeste sikkerhed, derefter kommer udvidet gennemgang, fulgt af review og nederst kommer opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Ved denne type opgaver bruger vi vores ekspertise til opstilling af årsregnskaber, men vi gennemgår og analyserer ikke så dybt om de konkrete oplysninger er korrekte. Vi hjælper med opstilling af årsregnskaber, men vi efterprøver ikke oplysninger på samme måde som revision og review.

Denne type erklæring kan være meget velegnet til enkle og simple regnskaber, hvor der ikke er behov for yderligere sikkerhed overfor regnskabslæser.

Vi udfører alle type erklæringer og vil i samråd med virksomheden komme med vores anbefaling til type af erklæring ud fra virksomhedens størrelse, risici og kompleksitet.