Personalegoder

Den årlige julegave, kaffe og frugt på arbejdspladsen, firmabil og sundhedsforsikring. Alle er eksempler på personalegoder og dermed forskellige fordele, som en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere.  

Personalegoder er en række ikke-kontante goder, som flere arbejdsgivere vælger at give deres medarbejdere udover deres egentlige løn. Virksomheder kan enten bruge goderne som en del af den samlede lønpakke eller som et ekstra gode oveni medarbejderes almindelige løn. 

Men når det gælder goder til sit personale, skal man som arbejdsgiver være opmærksom på alt det skattemæssige. Og lige på dét område kan det være en smule kompliceret. Der er nemlig specifikke skatteregler for hvert enkelt personalegode, som blandt andet afgør, om medarbejderne er skattepligtige og/eller om arbejdsgiveren får en indberetningspligt.  

Det kan være svært at holde styr på de forskellige regler for personalegoder. Vi kan hjælpe dig med at få et overblik over reglerne og indberetningen til Skattestyrelsen.

Hvordan beskattes personalegoder?

Goder til personalet skal som udgangspunkt altid beskattes af markedsværdien – det vil sige af den værdi, godet ville have, hvis medarbejderen selv købte eller lejede godet. Derudover afhænger beskatningen af, hvilken kategori personalegodet tilhører.  

Beskatning af personalegoder kan opdeles i tre kategorier: 

  • Skattefrie personalegoder 

  • Mindre personalegoder 

  • Arbejdsrelaterede personalegoder. 


Skattefrie personalegoder

Skattefrie personalegoder

De fleste personalegoder er skattefrie og omfatter generel personalepleje, fordi de stilles til rådighed for den generelle personalepleje på arbejdspladsen. . Eksempler på goder, der er skattefrie som personalepleje, kan være kaffe, the og frugt på arbejdspladsen, gratis parkering samt tilskud til kantineordning. Som arbejdsgiver eller medarbejder er du ikke forpligtet til at indberette de skattefrie goder til Skattestyrelsen.

Mindre personalegoder

Medarbejdergoder anses som mindre personalegoder, hvis deres samlede værdi ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.200 kroner. Disse skal heller ikke beskattes. 

Hvis værdien af gaver i årets løb overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr., skal medarbejderen beskattes. Her er det medarbejderen selv, der har pligt til at indberette det fulde beløb til Skattestyrelsen Det er kun i tilfælde, hvor arbejdsgiveren giver én enkelt gave med en værdi på over 1.200 kroner inkl. moms, at det er arbejdsgiveren, der har pligt til at indberette til Skattestyrelsen.  

Eksempler på mindre personalegoder kan være medlemskab/årskort til fitness, museum og lignende, fribilletter til arrangementer og deltagelsesgebyrer til motionsløb. 

Arbejdsrelaterede personalegoder

De arbejdsrelaterede personalegoder dækker over medarbejderfordele, som er arbejdsrelaterede og stilles til rådighed i forbindelse med arbejdet. Eksempler på arbejdsrelaterede personalegoder kan være mad og drikke ved overarbejde, feriedage i forlængelse af tjenesterejse, aviser, vareprøvning og vaccination.  

Goderne er skattefrie, så længe de ikke overstiger bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på 6.500 kr. Det er medarbejderens pligt at kontrollere, at den samlede værdi af goderne ikke overstiger bagatelgrænsen. Gør den det, er det også medarbejderen selv, der har pligt til at indberette det til Skattestyrelsen.  


Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når du giver eller tilbyder dine medarbejdere goder, skal du være opmærksom på Skattestyrelsens mange regler på området. Hos Skattestyrelsen bliver alle personalegoder som udgangspunkt sidestillet med løn og skal, hvis de er af en vis værdi, regnes med i dine medarbejderes personlige indkomst. Udover de regler, vi har gennemgået ovenfor, findes der fx helt særlige skattemæssige regler for julegaver til dine ansatte, for firmabil (fri bil) og for fri telefon. Disse goder er omfattet af en særlig beskatning og ofte endnu mere komplekse regler. Kontakt os for at for at høre nærmere om de skattemæssige forhold og få svar på de mange spørgsmål, de kan skabe. I vores publikation Skat, Moms og Personalegoder kan du desuden finde de vigtigste oplysninger om satser, beløbsgrænser, regler mv.
Hent publikationen her

Kontakt os 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO