Skat og moms ved insolvens, rekonstruktion eller konkurs

De skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold bliver i konkurs- og rekonstruktionssituationer ofte overset. Det medfører et større tab end nødvendigt.

Den skatte-, moms- og afgiftsmæssige behandling i en insolvens-, rekonstruktions- eller konkurssituation kan have stor betydning for, hvilken løsning der i sidste ende kan og bør vælges. Vi har stor erfaring med både praktisk og teknisk håndtering inden for alle tre områder.

Skræddersyet skatterådgivning til din situation

På skatteområdet tilbyder vi specialiseret rådgiving og hjælp med:

 • Alle skatteforhold i forbindelse med insolvens, rekonstruktion og konkurs – herunder:
  • Gældsafvikling, gældseftergivelse, gældskonvertering og gældsomlægning
  • Rejsning af ny kapital
  • Overdragelse af virksomhed eller enkeltaktiver
  • Skatteforhold i hjælpepakkerne
  • Beskatning under konkurs.
 • Værdiansættelse.
 • Dialog med skattemyndighederne, som ofte er en væsentlig kreditor.
 • Bistand med udarbejdelse og indsendelse af selvangivelse og rapporteringsforpligtelser over for skattemyndighederne i øvrigt.
   

Kontakt vores skattespecialist

 


Skræddersyet momsrådgivning til din situation

På moms- og afgiftsområdet tilbyder vi specialiseret rådgiving og hjælp med:

 • Momspligten ved overdragelse.
 • Tab på debitorer og muligheden for fradrag?
 • Panthaverregnskaber og bo-regnskab - opgørelse af evt. delvis momsfradragsret.
 • Afgiftsgodtgørelse, er betingelserne opfyldte?
 • Relevante bevillinger og import/eksportregistrering (told) følger med, samt at investeringsgodereglerne (moms) overholdes.
 • Dialog med skattemyndighederne om de moms-, told- og afgiftsmæssige forhold.
   

Kontakt vores momsspecialist


Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO