IT sourcing og projekter

Asset management

Asset Management handler om at få mest mulig værdi ud af virksomhedens aktiver. Det gælder alle typer aktiver og er derfor en central disciplin for mange virksomheder. Særligt for anlægstunge virksomheder fylder optimering af værdien fra deres aktiver meget, og her kan den rigtige kortlægning, analyse og styringsmodel typisk opnå en besparelse på op til 30% af de nuværende omkostninger – samtidig med, at kvaliteten øges.

Men hvad er værdi, og hvordan skaber man værdi? For os er det altafgørende, at den forankres i en strategi, der lader sig eksekvere i driften.
 

Værdifuld rådgivning om virksomhedens aktiver

Med os som Asset Manager hjælper vi blandt andet med:

 • Asset Management, herunder, optimering og styring af porteføljer
 • Kapitalbevarende vedligehold og investeringsstrategier
 • Facility management – hård og blød FM
 • m2 omkostningsreduktion og reduktion af m2, til intelligente m2
 • Udbud af FM kontrakter – integretet og right sourcing
 • Benchmarking og spent-analyser af virksomhedens eksisterende omkostningsforbrug og serviceniveau
 • Opnåelse af forbedringspotentialer via udbud og/eller via interne organisatoriske og digitale driftsoptimeringer
 • Opnåelse af forbedringspotentialer og nye budgetteringsprincipper
 • Evaluering og auditering af kontraktopfyldelsen i kunders eksisterende FM-kontrakter
 • Optimere anvendelsen af fast ejendom
 • Sikre bæredygtige og grønne løsninger
 • Operating models og digitalisering.
   

Få styr på udgifter til vedligehold og anlæg

For anlægstunge virksomheder er det at kunne optimere på værdien fra aktiver særlig centralt. Vores eksperter rådgiver derfor også i forbindelse med porteføljestyring af jeres CAPex (kapitaludgifter) og anlægsbudgettering. På den måde får I et samlet overblik og strategi over de ressourcer, det koster at komme i gang, og over de den kapitalbinding og reinvestering I bruger til at købe, vedligeholde og/eller forbedre jeres anlægsaktiver.

Kontaktperson