• Råderumsanalyse

Råderumsanalyse - vejen til et budget i balance

Stadig flere kommuner oplever, at økonomien er under pres, og at den løbende drift er i ubalance. De fleste kommuner har gennem flere år oplevet at have gennemført effektiviseringer og besparelser, hvorfor det bliver sværere og sværere stadig at pege på nye handlemuligheder.

Vores råderumsanalyser har hjulpet med at skabe budgetter i balance på tværs af de kommunale opgaveområder.

 

Hvorfor skal vi tale om råderumsanalyser?

I BDO tror vi på, at råderumsanalyser, som en del af det løbende budget- og opfølgningsarbejde, er en del af den løsning, som skal holde den kommunale økonomi på rette kurs. Råderumsanalysen er et servicetjek af, at man på hvert sektorområde har styr på budgettet og dets forudsætninger, samt at man er afklaret i forhold til de bevidste eller ubevidste valg ledere og medarbejdere hver dag træffer, da det har betydning for den kommunale økonomi.

Råderumsanalysen genererer et forslagskatalog over alle tænkelige handlemuligheder – også dem, vi normalt undlader, fordi vi ikke tror, de er attraktive. For råderumsanalysen er det helt centralt, at vi løbende lægger alt på bordet og tager stilling – på den måde bliver prioriteringen af hver eneste krone i det kommunale budget styrket.

Kort og godt kan råderumsanalysen hjælpe din kommune med at få et skarpere blik for, hvordan I kan friholde kernevelfærden – uagtet udligningsreform, budgetlov, demografisk træk og mere til.

 

Hvordan kan råderumsanalysen hjælpe din kommune?

Der er flere forskellige indgangsvinkler til at bruge råderumsanalysen som redskab. Råderumsanalysen screener alle de kommunale udgiftsområder, I beder den om. Derved sætter vi fokus på:

  • Hvor den økonomiske volumen er – og hvordan fordelingen mellem områdernes økonomi ser ud.
  • Hvor jeres udgifter er højere end andre kommuners.
  • Hvor jeres udgifter er steget over tid.

Råderumsanalysen udvælger herefter en række områder til nærmere analyse. Det kan være områder, der lever op til ovenstående kriterier, eller det kan være områder med særlig politisk bevågenhed. I praksis kunne det fx være folkeskolen, ældreområdet, taxakørsel eller administrationen.

Ved hjælp af de sektorspecifikke metoder og logikker arbejder råderumsanalysen nu hvert område igennem i dybden. Der gælder forskellige regler, lovgivning, arbejdsvilkår, arbejdstidsaftaler mv. afhængigt af, hvilket område vi befinder os indenfor. Råderumsanalysen trækker derfor på forskellige sektorspecifikke metoder og tilgange.

Fælles for alle tilgangene er målet: At opdele budgettet i låste dele, der knytter sig til ’skal-opgaver’, i reelt prioriteringsrum, hvor man bevidst eller ubevidst har valgt at anvende budgettet på en given måde. Særligt i dette prioriteringsrum bliver råderumssnakken relevant, fordi det er her, vi kan tale om og arbejde med vores handlemuligheder – så vi kan sikre et budget i balance.

 

En introduktion til BDO's råderumsanalyse

Vi har udarbejdet en råderumsbog, som samler vores viden om og erfaring med råderumsanalyser i kommunerne. Målet er at give inspiration til, hvordan kommende års budgetarbejde kan styrkes, så vi også i fremtiden sikrer en stærk kommunal sektor.
 

Hent og læs råderumsbogen

 

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om vores råderumsanalyse eller få hjælp til at skabe økonomisk råderum i din kommune, er du velkommen til at kontakte os.

Sikkerhedskode:
Retype the numbers below:
 Security code