Besøgsdage i praksis

Alle kommuner er optagede af, hvordan vi knækker koden til at skabe fællesskaber, trivsel og inklusion. Med besøgsdage i praksis får I et eksternt blik på kvaliteten i skolernes og specialtilbuddenes arbejde med at skabe fællesskaber og deltagelsesmuligheder i børnenes liv.

 

For os går god kvalitet og inklusionsopgaven hånd i hånd

Udviklingen har affødt to problematikker, som vi i BDO er optagede af at arbejde ind i:

  • For det første er det afgørende, at vi etablerer en god og praksisnær dialog om, hvordan folkeskolen kan tilbyde fællesskaber og deltagelsesmuligheder for flere børn. Der er kommunalt sat gang i en række og forskelligartede initiativer, som vi ønsker at understøtte og videreudvikle i tæt samspil med skoler og skoleforvaltninger. Når der arbejdes med støtte både i og uden for klassen – fx i mellemformer – er det vigtigt, at der er en praksisnær dialog om den faglige praksis, det pædagogiske indhold og ikke mindst om kvalitet og effekt, så vi bruger vores kræfter der, hvor det rent faktisk gør en forskel for børnene.
     
  • For det andet er det tid til at kaste et nysgerrigt blik på den hverdag, der møder børn og unge i de segregerede specialtilbud – dvs. specialklasser og specialskoler. Det er vores oplevelse, at en række kommuner efterspørger en større gennemsigtighed i den faglige og pædagogiske praksis, og en viden om kvaliteten af de tilbud, der ofte også er relativt dyre. Med denne viden til rådighed vil kommunerne stå styrket i den løbende vurdering af, om man har de rigtige tilbud til de rigtige målgrupper og til den rigtige pris.

I BDO har vi samarbejdet med flere end 40 kommuner på skoleområdet. Vi har erfaring med forskellige organiseringer af både mellemformer og specialiserede undervisningstilbud. Alle har det til fælles, at vi fortsat og i endnu højere grad skal have fokus på at styrke den praksisnære dialog om, hvad god kvalitet er, og på at få udbredt de gode praksisser. Derudover skal vi turde at tale åbent og ærligt om, hvor det er nødvendigt at forbedre kvaliteten, og hvordan vi helt konkret gør det.

 

Vores koncept: Besøgsdage i praksis

Vi har udviklet konceptet ’Besøgsdage i praksis’, som på baggrund af systematiske observationer i skolernes og specialtilbuddenes hverdag giver indblik i kvaliteten af det arbejde og den pædagogiske praksis, der møder vores børn og unge i skolen, mellemformen, specialklassen eller på specialskolen.

Vores koncept hjælper jer med:

 

 

Hvad kigger vi helt konkret efter, når vi er ude at observere?

Fra forskning i stærke, inkluderende børnefællesskaber ved vi, at god kvalitet afhænger af en række strukturelle faktorer, såsom struktur, organisering af arbejdet, de fysiske rammer og personalets uddannelsesniveau. Andre væsentlige faktorer er interaktionerne mellem elever og undervisere, om ledelse og om forældresamarbejde.

‘Besøgsdage i praksis’ afdækker både en række proces- og strukturelementer for at nå hele vejen rundt i en samlet kvalitetsvurdering. Vi kigger for eksempel efter:
 

 

 

Sammen identificerer vi jeres handlemuligheder og de gode veje at gå

Vil du høre mere, er du også meget velkommen til at tage fat i os for en uforpligtende snak om mulighederne hos jer.

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.