Får I nok ud af jeres data på specialundervisningsområdet?

I BDO har vi udviklet et ledelsesinformationsværktøj, som både skaber overblik, forudser udvikling og tendenser, og som ikke mindst understøtter kommunerne i at holde fokus på de rigtige og vigtige ting i styringen af specialundervisningsområdet.

 

Fra data til værdiskabende dialoger

Egentlig er det jo ikke data i sig selv, der er hverken det interessante eller nøglen til et veldrevet skole- og specialundervisningsområde. Det er snarere, at man på tværs af organisationen – fra byrådssalen til helt ude på skolerne – udrustes med et fælles dataoverblik, der gør, at man kan have de samtaler, der skaber udvikling og værdi og i sidste ende kommer til at gøre en forskel. De bedste faglige og økonomiske prioriteringer træffes på et oplyst grundlag.

I BDO arbejder vi derfor altid med databaseret styring, datacockpits og ledelsesinformation. Kært barn har mange navne – og kan også se ud på mange forskellige måder, afhængig af hvad den enkelte kommunes behov er. Vi plejer som standard at sige, at et godt datacockpit skal:

  • sikre et fælles og tværgående overblik på tværs af hele organisationen
  • skabe gennemsigtighed ift. specialundervisningsområdets drift
  • samle de væsentlige ledelsesinformationer ét sted – både ift. økonomi og aktivitet
  • gøre det muligt at forudse og handle på tendenser, før det får negative konsekvenser
  • være let at bruge og let at opdatere
  • være et afsæt for, at man på tværs af organisationen kan have de drøftelser, der skaber udvikling og værdi

 

Få et dynamisk og let anvendeligt ledelsesinformationsværktøj – og en hotline direkte til BDO

I BDO har vi gennem vores samarbejder med en række kommuner valgt at udvikle et værktøj, der indeholder alle relevante styringsnøgletal – såvel faglige som økonomiske.

Hvis et ledelsesinformationsværktøj skal have reel værdi, skal det kunne anvendes direkte i den daglige drift. Det skal være let at opdatere og let at trække viden ud fra. Ikke mindst skal det formidle denne viden på en visuelt tydelig og letforståelig måde. Det skal heller ikke være en stor manuel øvelse at lave god ledelsesinformation – for dels indebærer det en risiko for, at det så ikke bliver gjort, og dels giver det risiko for at lave indtastningsfejl. Vores værktøj er dynamisk og kan justeres til lige præcis de rapporter, vi kan trække direkte ud fra jeres økonomi- og fagsystemer, så I slipper for at sidde og databehandle manuelt.

Vi hjælper jer med at definere, hvilke nøgletal der er de vigtigste for jer – og hvilke der skal tilgå henholdsvis udvalg, direktion, fagchef, skoleledere, visitationsudvalg m.fl. Vi tager jer med helt ind i maskinrummet, når vi bygger datacockpittet, og vi oplærer og træner jer i at bruge det, så I er klar til at sætte det i drift med det samme. Efterfølgende har vi også mulighed for at tilbyde jer en hotline, der kan hjælpe med eventuelle spørgsmål og vejledning i både brug og opdatering af værktøjet.

Skal vi uddybe? Kontakt os for at høre mere

Vi tager altid gerne en uforpligtende snak om mulighederne hos netop jer. Kontakt vores eksperter:

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig et af vores mange nyhedsbreve