Værktøjer - Global Portal

Anlægskartotek 

Her finder du en skabelon til anlægskartotek (Lineær afskrivning)

Anlægskartotek

Bankafstemning

Her finder du en model til bankafstemning

Bank

Beregning af leasing

Her finder du en skabelon til beregning af leasing.

leasingEnergiafgifter

Her finder du en oversigt over alle energiafgifter.Energiafgifter

Erklæring vedr. brug af firmabil

Her finder du en skabelon til erklæring vedr. brug af firmabil.


Firmabil

Feriepengeforpligtelse efter den konkrete metode

Her finder du en skabelon til opgørelse af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse 2022.

feriepengeIgangværende arbejde

Her finder du en oversigt til opgørelse af igangværende arbejder.


Kørselsgodtgørelse

Her finder du en excel-skabelon til kørselsgodtgørelse.


Lønafstemning

Her finder du en skabelon til lønafstemning.
Momsafstemning

Her finder du et skema til momsafstemning (kvartal og halvårlig)

Opgørelse af forfaldstidspunkt for indefrosne feriepenge


Her finder du en skabelon vedr. opgørelse af feriepenge til indefrysning.

Oprettelse af fil til listeindberetning af EU-moms


Her finder du en skabelon til oprettelse af fil til listeindberetning af EU-moms.Skats eksempel på kørselsgodtgørelse

Her finder du SKATs eksempel på kørselsgodtgørelse.


Supplement related to use of company's car


Here you will find a template of a supplement related to the use of the company's car.

Beregning af månedlig beskatning af fri bil


Her finder du skabeloner til beregning af månedlig beskatning af fri bil.Skattefri rejsegodtgørelse

Her finder du en skabelon til skattefri rejsegodtgørelse