Søren Peter Nielsen, BDO

Søren Peter Nielsen

Partner, statsautoriseret revisor

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Søren Peter Nielsen er Partner og ledende statsautoriseret revisor i den offentlig afdeling på BDO´s kontorer i Aarhus og Aalborg.

Søren beskæftiger sig primært med rådgivning, regulering samt revision af forsyningsvirksomheder, offentlige virksomheder, regioner og kommuner. Søren har i mange år haft et tæt samarbejde med offentlige virksomheder, energi- og forsyningsvirksomheder samt kommuner i forbindelse med rådgivning og revision. Han har ligeledes et godt kendskab til udviklingen inden for forsynings- samt den offentlige sektor om økonomiske, styringsmæssige og juridiske forhold.

Søren har i mange år skrevet faglige artikler blandt andet vedrørende offentlige virksomheder. Søren har ligeledes været foredragsholder, underviser samt deltaget i de initiativer, som BDO tager mht. markedsforhold, regnskabsaflæggelse, praksis vedrørende revision m.v. Søren er ligeledes censor ved universiteterne i Danmark vedrørende de erhvervsøkonomiske områder.