• Investeringsejendomme

Investeringsejendomme

Vi er jeres helt uafhængige rådgiver på markedet for investeringsejendomme. Vi arbejder tæt sammen med advokater, ejendomsmæglere og valuarer, men vi fokuserer på det, vi er gode til, nemlig den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme og rådgivningen herom.

Vi beskæftiger os med følgende typer investeringsejendomme:

  • Domicilejendomme, der anvendes til virksomhedens produktion eller administration.
  • Handelsejendomme, der erhverves med henblik på hurtigt videresalg.
  • Investeringsejendomme, der erhverves for at opnå løbende driftsafkast i form af lejeindtægter eller kapitalgevinst ved videresalg.

Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme er både kompleks og omfattende, og den kræver specialviden både mht. til årsregnskabsloven og øvrig lovgivning.