Mikael Risager, BDO

Mikael Risager

Partner, Tax Legal

BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary

Mikael Risager er Partner i skatteafdelingen med ansvar for skatterådgivning i BDO’s Region Nord.

Mikael har bred erfaring i skatterådgivning efter mere end 30 års praktisk erfaring hermed. Af særlige skattepraktiske interesseområder med ekspertviden kan nævnes omstrukturering, selskabs- og sambeskatning, generationsskifte, ejendomsbeskatning/-vurdering, bilbeskatning og hovedaktionærdispositioner.

Mikael anvendes ofte som underviser og indlægsholder i skatterelevante emner.