• Øvrige erklæringer

Øvrige erklæringer

Den statsautoriserede revisor er - ud over ved årsregnskabet - også offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.

Ud over det finansielle årsregnskab afgiver vi også erklæringer på alle andre regnskabsformer. Vi afgiver it-erklæringer, og vi attesterer alle former for tilskudsregnskaber, selskabsretlige forhold som fx stiftelse, kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, fusion og spaltning samt forsikringsopgørelser mv.

Kontakt os