Lønadministration

Når vi varetager hele eller dele af lønadministrationen for virksomheder, er medarbejderne sikret rettidig og korrekt udbetalt løn. Ligeledes er der garanti for, at indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m. sker i overensstemmelse med reglerne og til tiden.

Lønadministration med omtanke

Vores lønkonsulenter er erfarne brugere af flere lønsystemer. Derudover er de specialister på lønområdet og forholder sig til de oplysninger, de modtager hver måned. De stiller fx spørgsmål til forhold, der er uklare i relation til gældende lovgivning osv.

Udover korrekt administration af lønnen, giver vi også løbende kvalitetskontrolleret oplysningerne i systemet samt en værdifuld faglig feedback, når der outsources lønadministrationen til os (både hvis det er del hele lønadministrationen, eller kun dele af lønadministrationen). 

Vi hjælper også gerne med andre opgaver i relation til lønadministrationen. Det kan fx være ansøgning af refusion ved sygdom eller barsel.

Outsourcing af lønadministration

Outsourcing betyder, at der lejes en fast konsulent hos os til at udføre administrative lønopgaver. Den fulde kontrol bevares dog, for vi udbetaler ikke løn, før lønsedlerne er godkendt. 

Ved outsourcing betales der kun for de effektive arbejdstimer, vi bruger. Ikke for pauser, ferie, fravær eller spildtid. Omfanget af de opgaver, vi skal håndtere, aftales fleksibelt og efter behov, vi svarer fx også gerne på de ansattes løntekniske spørgsmål.

Fordelen ved outsourcing af lønadministration er at det frigiver ressourcer, så der kan fokuseres på kerneforretningen og de indtægtsgivende aktiviteter.

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe