Saldomeddelelser

I forbindelse med revision af tilgodehavender kontrolleres tilstedeværelsen af tilgodehavenderne ofte ved udsendelse af saldomeddelelser til debitorerne. 

Saldomeddelelsen er ikke en påmindelse om betaling, men er alene en revisionsmæssig handling som vi udfører.

BDO foretager udsendelse af saldomeddelelser pr. mail, hvilket gøres for at gøre det let for alle parter.

Spørgsmål vedrørende saldomeddelelser skal rettes til den person hos BDO som har udsendt mailen, og ikke til virksomheden.