Book et møde

Har du brug for at høre mere om, hvilke tendenser og udfordringer fonde og selvejende institutioner i Danmark står overfor i lyset af det øgede fokus på området fra såvel medierne som politikkerne, så tag et uforpligtende møde med os.