Trivsel og medarbejderengagement

Trivsel og medarbejderengagement er fundamentale faktorer for enhver virksomheds succes. Når medarbejderne trives og føler sig engagerede, er de mere produktive, loyale og motiverede til at bidrage positivt til virksomhedens mål. Hos People Advisory hjælper vi jer med at udvikle og implementere strategier og initiativer, der fremmer trivsel og engagement på arbejdspladsen, hvilket skaber en sund og dynamisk virksomhedskultur.

Hvad er trivsel og medarbejderengagement?

Hvad er trivsel og medarbejderengagement?

Trivsel refererer til medarbejdernes generelle sundhed og velbefindende på arbejdspladsen. Det inkluderer både fysisk og psykisk sundhed samt følelsen af at være værdsat og understøttet. Medarbejderengagement handler om den følelsesmæssige og faglige involvering, som medarbejderne har i deres arbejde og virksomhedens mål. Engagerede medarbejdere er passionerede, motiverede og dedikerede til deres arbejde.

Hvorfor er trivsel og medarbejderengagement vigtige?

Trivsel og medarbejderengagement er afgørende af flere grunde:

 • Øget produktivitet: Medarbejdere, der trives og er engagerede, er mere produktive og effektive i deres arbejde.
 • Højere medarbejdertilfredshed: En arbejdsplads, der fremmer trivsel og engagement, øger medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.
 • Lavere sygefravær: Fokus på trivsel kan reducere stress og sygdom, hvilket fører til færre sygedage.
 • Styrket virksomhedskultur: Trivsel og engagement bidrager til en positiv virksomhedskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede.
 • Bedre rekruttering og fastholdelse: En virksomhed, der er kendt for at fremme trivsel og engagement, tiltrækker og fastholder lettere talentfulde medarbejdere.

 

Hvordan arbejder vi med trivsel og medarbejderengagement?

Hos People Advisory tilbyder vi en omfattende tilgang til at forbedre trivsel og engagement på arbejdspladsen. Vores processer kan inkludere:

 • Analyse af nuværende trivsel: Vi starter med en analyse af jeres nuværende arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel gennem undersøgelser, interviews og dataanalyse.
 • Udvikling af trivselspolitikker: Vi hjælper med at udvikle klare og effektive trivselspolitikker, der fremmer medarbejdernes sundhed og velbefindende.
 • Implementering af sundhedsprogrammer: Vi udvikler og implementerer sundhedsprogrammer, der fokuserer på fysisk og psykisk sundhed, såsom fysiske initiativer, stresshåndteringskurser og work-life-balance-programmer.
 • Engagementsinitiativer: Vi skaber strategier og programmer, der øger medarbejderengagementet, herunder medarbejderudviklingsplaner, anerkendelsesprogrammer og teambuildingaktiviteter.
 • Træning og uddannelse: Vi tilbyder træning og uddannelse for ledere og medarbejdere i emner som trivsel, engagement, kommunikation og stresshåndtering.
 • Løbende evaluering: Vi tilbyder løbende evaluering og opfølgning for at måle fremskridt og justere strategierne efter behov, så trivsel og engagement forbliver høje.


Ved at investere i trivsel og medarbejderengagement kan jeres virksomhed opnå flere fordele:

 • Forbedret arbejdsmiljø: En positiv fokus på trivsel skaber et bedre arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og er motiverede.
 • Øget medarbejdertilfredshed: Engagerede medarbejdere er mere tilfredse med deres arbejde og mere loyale over for virksomheden.
 • Højere produktivitet: Trivsel og engagement fører til øget produktivitet og effektivitet blandt medarbejderne.
 • Lavere sygefravær: Sundhedsinitiativer kan reducere stress og sygdom, hvilket fører til færre sygedage.
 • Stærkere virksomhedskultur: Fokus på trivsel og engagement styrker virksomhedens kultur og skaber en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede.

Uden fokus på trivsel og medarbejderengagement kan jeres virksomhed stå over for flere udfordringer:

 • Højere sygefravær: Manglende trivsel kan føre til øget stress og sygdom, hvilket resulterer i flere sygedage.
 • Lav medarbejdermoral: En arbejdsplads uden fokus på trivsel og engagement kan have lav moral og utilfredshed blandt medarbejderne.
 • Øget medarbejderomsætning: Utilfredse og uengagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at forlade virksomheden, hvilket fører til højere rekrutteringsomkostninger og tab af talent.
 • Nedsat produktivitet: Manglende engagement kan reducere produktiviteten og effektiviteten blandt medarbejderne.
 • Dårligt omdømme: En virksomhed, der ikke prioriterer trivsel og engagement, kan få et negativt omdømme, hvilket gør det sværere at tiltrække nye medarbejdere og kunder.

Hos People Advisory er vi dedikerede til at hjælpe jer med at skabe en arbejdsplads, der fremmer trivsel og engagement blandt medarbejderne. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tjenester kan støtte jeres virksomhed i at opnå høj trivsel og medarbejderengagement gennem strategiske initiativer og målrettede programmer.

Kontaktperson