On- og offboarding processer

Effektive on- og offboarding processer er afgørende for at sikre en positiv medarbejderoplevelse. En struktureret tilgang til både onboarding og offboarding hjælper med at integrere nye medarbejdere i organisationen, samtidig med at det sikrer en værdig og organiseret afsked med dem, der forlader virksomheden. Hos People Advisory hjælper vi jer med at udvikle og implementere omfattende on- og offboarding strategier, der styrker jeres virksomhedskultur og medarbejdertilfredshed.

Hvad er on- og offboarding?

Hvad er on- og offboarding?

Onboarding refererer til processen med at introducere og integrere nye medarbejdere i virksomheden. Det inkluderer alt fra administrative opgaver som udfyldelse af nødvendige papirer til introduktion til virksomhedskulturen, træning og opbygning af relationer med kolleger. Offboarding er processen med at sikre en smidig og professionel afsked, når en medarbejder forlader virksomheden. Dette indebærer håndtering af administrative opgaver, videns overførsel og exit-samtaler.

Hvorfor er on- og offboarding vigtigt?

Effektiv on- og offboarding er vigtig af flere grunde:

 • Hurtigere integration: En god onboarding-proces sikrer, at nye medarbejdere hurtigt bliver produktive og føler sig som en del af teamet.
 • Øget medarbejdertilfredshed: En positiv onboarding-oplevelse øger medarbejdertilfredsheden og reducerer risikoen for tidlig medarbejderomsætning.
 • Bevaring af viden: En struktureret offboarding-proces sikrer, at viden og erfaring overføres fra afgående medarbejdere til deres efterfølgere.
 • Styrket employer brand: Effektiv håndtering af både onboarding og offboarding bidrager til et positivt omdømme som arbejdsgiver.
 • Reduceret risiko: Strukturerede processer mindsker risikoen for administrative fejl og tab af kritisk viden.


Hvordan arbejder vi med on- og offboarding?

Hos People Advisory tilbyder vi en omfattende tilgang til on- og offboarding. Vores processer inkluderer:

Onboarding:

 • Forberedelse før første dag: Vi hjælper med at forberede alt nødvendigt materiale og udstyr, så nye medarbejdere føler sig velkomne og klar til at starte.
 • Introduktion til virksomhedskultur: Vi sikrer, at nye medarbejdere får en grundig introduktion til virksomhedens værdier, kultur og arbejdsprocesser.
 • Træning og udvikling: Vi udvikler skræddersyede træningsprogrammer, der hjælper nye medarbejdere med at opnå de nødvendige færdigheder og viden.
 • Mentorordninger: Vi opretter mentorordninger, hvor erfarne medarbejdere hjælper nye kolleger med at finde sig til rette og blive en del af teamet.
 • Opfølgning: Vi følger op med regelmæssige check-ins for at sikre, at nye medarbejdere trives og får den nødvendige støtte.

Offboarding:

 • Administrativ afslutning: Vi håndterer alle administrative opgaver, såsom afslutning af kontrakter, returnering af udstyr og opdatering af HR-systemer.
 • Exit-samtaler: Vi gennemfører exit-samtaler for at forstå årsagerne til medarbejderens afgang og få feedback til forbedring af arbejdspladsen.
 • Vidensoverførsel: Vi sikrer, at kritisk viden og opgaver overføres til relevante teammedlemmer for at minimere forstyrrelser.
 • Afskedsarrangementer: Vi hjælper med at arrangere afskedsbegivenheder for at anerkende medarbejderens bidrag og give en positiv afsked.
 • Opfølgning efter afgang: Vi tilbyder opfølgning efter afgang for at sikre, at alle løse ender er bundet op, og eventuelle spørgsmål er besvaret.


Ved at investere i effektive on- og offboarding processer kan jeres virksomhed opnå flere fordele:


•    Øget medarbejderengagement: En positiv start og afslutning på ansættelsen øger medarbejdernes engagement og loyalitet.

•    Hurtigere tid til produktivitet: En struktureret onboarding-proces sikrer, at nye medarbejdere hurtigt bliver produktive.

•    Reduceret medarbejderomsætning: En god onboarding-oplevelse reducerer risikoen for tidlig medarbejderomsætning.

•    Bevaring af viden: En effektiv offboarding-proces sikrer, at kritisk viden bevares, inden medarbejderen forlader virksomheden.

•    Styrket employer brand: Positiv håndtering af både indtræden og afgang bidrager til virksomhedens omdømme som en god arbejdsgiver.


Uden fokus på on- og offboarding kan jeres virksomhed stå over for flere udfordringer:

•    Lav medarbejdertilfredshed: Dårlig onboarding kan føre til utilfredshed og højere risiko for tidlig medarbejderomsætning.

•    Nedsat produktivitet: Ustrukturerede processer kan medføre en længere indlæringsperiode for nye medarbejdere.

•    Tab af viden: Manglende offboarding-procedurer kan føre til tab af kritisk viden og forstyrrelser i arbejdsgange.

•    Øgede administrative byrder: Uorganiserede processer kan resultere i administrative fejl og øgede byrder for HR-afdelingen.

•    Dårligt omdømme: En virksomhed, der ikke håndterer on- og offboarding godt, kan få et negativt omdømme, hvilket kan påvirke rekruttering og fastholdelse.

Hos People Advisory er vi dedikerede til at hjælpe jer med at skabe og implementere effektive on- og offboarding processer, der sikrer en positiv medarbejderoplevelse og understøtter jeres virksomhedskultur. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tjenester kan hjælpe jeres virksomhed med at optimere on- og offboarding og styrke jeres employer brand.


Kontaktperson