Employer branding

Employer branding er en strategisk proces, der handler om at opbygge og promovere et positivt omdømme som arbejdsgiver. Et stærk brand tiltrækker og fastholder talentfulde medarbejdere, fremmer medarbejderengagement og styrker virksomhedens overordnede konkurrenceevne. Hos People Advisory hjælper vi jer med at udvikle og implementere effektive employer branding-strategier, der skaber en attraktiv og autentisk arbejdsgiverprofil.

Hvad er employer branding?

Hvad er employer branding?

Employer branding refererer til den måde, en virksomhed præsenterer sig selv som arbejdsgiver på, både internt og eksternt. Det omfatter virksomhedens værdier, kultur, arbejdsforhold og de muligheder, der tilbydes medarbejderne. En stærk employer branding kommunikerer tydeligt, hvad der gør virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, og hvordan den skiller sig ud fra konkurrenterne.

Hvorfor er employer branding vigtigt?

Employer branding er vigtigt af flere grunde:

 • Tiltrækning af top talent: En positiv arbejdsgiverprofil tiltrækker de bedste kandidater, der ønsker at arbejde for en virksomhed med et godt omdømme.
 • Fastholdelse af medarbejdere: Medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads, er mere tilbøjelige til at blive i virksomheden og anbefale den til andre.
 • Øget medarbejderengagement: Et stærk brand skaber stolthed og engagement blandt medarbejderne, hvilket øger produktiviteten og tilfredsheden.
 • Forbedret virksomhedskultur: En autentisk og positiv arbejdsgiverprofil understøtter en sund virksomhedskultur, der fremmer samarbejde og innovation.
 • Konkurrencefordel: Virksomheder med et stærk brand har en konkurrencefordel på arbejdsmarkedet, hvilket gør det lettere at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

 

Hvordan arbejder vi med employer branding?

Hos People Advisory tilbyder vi en omfattende tilgang til employer branding. Vores processer inkluderer:

 • Analyse af nuværende brand: Vi starter med en analyse af jeres nuværende arbejdsgiverprofil og omdømme for at identificere styrker, svagheder og muligheder.
 • Udvikling af brandstrategi: Vi hjælper med at udvikle en skræddersyet employer branding-strategi, der afspejler virksomhedens værdier, kultur og mål.
 • Kommunikationsplan: Vi udarbejder en effektiv kommunikationsplan, der omfatter både interne og eksterne kanaler for at sikre konsistent og autentisk branding.
 • Indholdsproduktion: Vi skaber engagerende indhold, der fremhæver virksomhedens kultur, medarbejderhistorier og karrieremuligheder gennem videoer, artikler, sociale medier og andre platforme.
 • Medarbejderengagement: Vi arbejder med at øge medarbejdernes engagement ved at inddrage dem i brandingprocessen og opfordre dem til at dele deres oplevelser.
 • Løbende evaluering: Vi tilbyder løbende evaluering og justering af brandingstrategien for at sikre, at den forbliver relevant og effektiv i forhold til at tiltrække og fastholde talent.

Ved at investere i employer branding kan jeres virksomhed opnå flere fordele: 

 • Større tiltrækningskraft: Et stærkt brand gør det lettere at tiltrække kvalificerede kandidater og fylde ledige stillinger hurtigt.
 • Øget medarbejdertilfredshed: Medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads, er mere tilfredse, engagerede og loyale.
 • Lavere rekrutteringsomkostninger: En positiv arbejdsgiverprofil reducerer behovet for dyre rekrutteringskampagner og headhunting-tjenester.
 • Forbedret medarbejderfastholdelse: Et stærk brand øger medarbejdernes loyalitet og reducerer omsætningen.
 • Styrket virksomhedskultur: En autentisk og positiv branding understøtter en sund og produktiv virksomhedskultur.

Uden fokus på employer branding kan jeres virksomhed stå over for flere udfordringer:

 • Vanskeligheder med rekruttering: En svag eller negativ arbejdsgiverprofil kan gøre det svært at tiltrække kvalificerede kandidater.
 • Høj medarbejderomsætning: Uden et stærkt brand kan medarbejderne føle sig utilfredse og forlade virksomheden, hvilket øger omsætningen.
 • Nedsat medarbejderengagement: Manglende stolthed og engagement blandt medarbejderne kan føre til lavere produktivitet og effektivitet.
 • Svagere virksomhedskultur: Uden en klar og positiv branding kan virksomhedens kultur lide under mangel på identitet og retning.
 • Dårligt omdømme: En virksomhed uden et stærkt brand risikerer at få et dårligt omdømme på arbejdsmarkedet, hvilket kan skade både rekruttering og fastholdelse.

Hos People Advisory er vi dedikerede til at hjælpe jer med at udvikle og implementere en effektiv employer branding-strategi, der sikrer, at I tiltrækker og fastholder de bedste talenter. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tjenester kan støtte jeres virksomhed i at opbygge et stærkt og attraktivt arbejdsgiveromdømme.

Kontaktperson