Udførelse af medarbejderundersøgelser og analyser

Medarbejderundersøgelser og analyser er vigtige redskaber, der hjælper virksomheder med at forstå medarbejdernes trivsel, engagement og overordnede tilfredshed. Hos People Advisory tilbyder vi omfattende tjenester inden for udførelse af medarbejderundersøgelser og analyser, der giver jer værdifuld indsigt i organisationens styrker og forbedringsområder.

Hvad er medarbejderundersøgelser og analyser?

Hvad er medarbejderundersøgelser og analyser?

Medarbejderundersøgelser er strukturerede værktøjer, der bruges til at indsamle data om medarbejdernes holdninger, meninger og oplevelser på arbejdspladsen. Disse undersøgelser kan dække en bred vifte af emner, herunder arbejdsmiljø, ledelse, kommunikation, udviklingsmuligheder og jobtilfredshed. Analyser af disse data hjælper med at identificere mønstre og tendenser, der kan informere strategiske beslutninger og forbedringsinitiativer.

Hvorfor er medarbejderundersøgelser og analyser vigtige?

Medarbejderundersøgelser og analyser er afgørende for at skabe en sund og produktiv arbejdsplads. De hjælper med at:


  • Måle trivsel og engagement: Forstå hvordan medarbejderne har det, og hvor engagerede de er i deres arbejde.
  • Identificere forbedringsområder: Få indsigt i områder, der kan forbedres, for at øge medarbejdertilfredsheden og produktiviteten.
  • Støtte beslutningstagning: Brug data til at informere strategiske beslutninger og udvikle målrettede initiativer.
  • Øge medarbejderengagement: Ved at tage medarbejdernes feedback alvorligt og handle på den kan I øge deres engagement og loyalitet.


Hos People Advisory tilbyder vi en struktureret og omfattende tilgang til medarbejderundersøgelser og analyser. Vores proces inkluderer:


•    Design af undersøgelse: Vi arbejder sammen med jer for at designe skræddersyede undersøgelser, der adresserer jeres specifikke behov og mål. Dette inkluderer valg af spørgsmålstyper og undersøgelsesformat.

•    Gennemførelse af undersøgelse: Vi håndterer hele processen med at udsende og administrere undersøgelsen, hvilket sikrer høj svarrate og pålidelig dataindsamling.

•    Dataanalyse: Vores erfarne analytikere behandler og analyserer dataene for at identificere nøgleindsigter, mønstre og tendenser.

•    Rapportering: Vi udarbejder detaljerede rapporter, der præsenterer resultaterne på en klar og forståelig måde. Rapporterne inkluderer anbefalinger til handling baseret på analysen.

•    Opfølgning og implementering: Vi hjælper jer med at udvikle handlingsplaner og implementere forbedringstiltag baseret på undersøgelsesresultaterne. Vi tilbyder også opfølgende undersøgelser for at måle fremskridt og justere strategierne efter behov.


Ved at investere i medarbejderundersøgelser og analyser kan I opnå flere fordele:


•    Forbedret arbejdsmiljø: Identifikation og løsning af problemer kan forbedre arbejdsmiljøet og øge medarbejdertilfredsheden.

•    Øget engagement og produktivitet: Ved at tage medarbejdernes feedback alvorligt og handle på den kan I øge deres engagement og produktivitet.

•    Bedre ledelsesindsigt: Ledelsen får værdifuld indsigt i medarbejdernes oplevelser og kan træffe informerede beslutninger.

•    Målrettede forbedringstiltag: Data-drevne beslutninger gør det muligt at implementere målrettede tiltag, der adresserer specifikke behov og udfordringer.


Uden regelmæssige medarbejderundersøgelser og analyser kan jeres virksomhed opleve flere udfordringer:


•    Manglende indsigt: Uden data er det svært at forstå medarbejdernes trivsel og engagement, hvilket kan føre til ubevidste problemer.

•    Øget medarbejderomsætning: Uden indsigt og handling på medarbejdernes feedback kan utilfredshed føre til højere medarbejderomsætning.

•    Nedsat produktivitet: Uopdagede problemer kan reducere produktiviteten og medarbejdernes motivation.

•    Dårlig beslutningstagning: Uden pålidelig data kan ledelsen have svært ved at træffe informerede og effektive beslutninger.


Hos People Advisory er vi dedikerede til at hjælpe jer med at få værdifuld indsigt gennem medarbejderundersøgelser og analyser. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vores tjenester kan støtte jeres virksomhed i at skabe en sund og produktiv arbejdsplads, der fremmer medarbejdernes trivsel og engagement.


Kontaktperson