Red Teaming

Red Teaming er en uvurderlig praksis for organisationer, der ønsker at forbedre deres sikkerhed. Selv de mest erfarne og forberedte sikkerhedssystemer kan skjule ukendte svagheder. Denne praksis vurderer ikke kun firewall, antivirus og kryptering, men gennemgår hele organisationens evne til at opdage og forhindre cyberangreb.

Selv veluddannede organisationer som banker, forsikringsselskaber og offentlige institutioner vil ofte opdage, at Red Teaming afslører områder, hvor intern IT-sikkerhed, tekniske cybersikkerhedsløsninger, overvågning, trusselsidentifikation og reaktion på angreb kan forbedres.

Vores team af cybersikkerhedseksperter har omfattende erfaring inden for risikostyring og udførelse af Red Team-tests. Kontakt os for at lære mere om, hvordan Red Teaming kan hjælpe netop din organisation med at modstå cyberangreb.


Hvad er Red Teaming?

Red Teaming er den mest realistiske og omfattende metode til at evaluere en organisations samlede sikkerhedsforanstaltninger. Det omfatter test af IT-sikkerhedspolitik, medarbejderbevidsthed og -træning, teknisk cybersikkerhed, herunder firewall, antivirus, servere og computere samt reaktionsevnen hos IT-personale og medarbejdere.

Testen simulerer en fuldskala cyberangrebssituation, hvor hackere bruger alle midler til at bryde igennem forsvarssystemer og opnå adgang til organisationens data og systemer.

Med undtagelse af organisationens nøglebeslutningstagere vil ingen være klar over, at dette er en simulering, hvilket resulterer i den mest realistiske sikkerhedsevaluering, der kan udføres uden risiko for, at data havner i de forkerte hænder.


Red Teaming Værktøjer

Vores ekspertteam bruger en bred vifte af værktøjer inden for Red Teaming, herunder hårde metoder som penetrationstests, firewalltests og Denial of Service-angreb, samt mere subtile tilgange som social engineering, man-in-the-middle-angreb og fysiske sikkerhedsvurderinger.

Målet er at afdække sårbarheder i organisationens sikkerhedsstruktur og risk management.


Få et Præcist Billede af Sikkerheden

I dag er det ikke nok at antage, at cybersikkerheden og IT-sikkerheden er konstant på højeste niveau. Selv med risikoanalyse, IT-sikkerhedspolitik og beredskabsplaner er organisationer ikke nødvendigvis sikrere. Cybertrusler udvikler sig konstant, og sikkerhedspolitikker og infrastruktur skal løbende evalueres og opdateres.


Fordele ved Red Team Test

En Red Teaming-øvelse giver organisationen mulighed for at evaluere kvaliteten af dens sikkerhedsforanstaltninger og om investeringerne i sikkerhedsforbedringer har været velanvendte midler. Dette inkluderer oplysning om sikkerhedsplaner og strategier for beslutningstagere og medarbejdere.

Det er næsten umuligt for en organisation at vide, om deres foranstaltninger fungerer effektivt, medmindre de testes. Den eneste anden mulighed er at vente på et reelt angreb, hvilket er en risikabel strategi.


Forskellige Angrebsmetoder

Vores integrerede tilgang til Red Teaming inkluderer:

 • Fysiske angreb
 • Eksterne cyberangreb
 • Interne cyberangreb

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan teste forskellige dele af din organisations setup med en Red Teaming-øvelse.

Hvorfor Ikke Gøre Det Selv?

Selvom det kan være fristende at udføre sin egen Red Team-test, er der mange gode grunde til at samarbejde med en ekstern partner. Dette skyldes kompleksiteten og omkostningerne forbundet med forberedelse og gennemførelse af en sådan test. Interne tests risikerer at være ensidige, da de kun tester de områder, hvor organisationen tror, den er sårbar. Dertil kan der mangle kvalificerede medarbejdere til at udføre simuleringen, og manglende teknisk viden øger risikoen for at skade systemer og data.


Eksempel: Sådan ser en Red Reaming test ud

Et eksempel på en Red Teaming-øvelse kan være den bedste måde at danne sig et indtryk af, hvad den består af. I dette tilfælde er den angrebne instans en kommune. Det samme scenarie kunne med små justeringer passe på mange andre offentlige instanser og private virksomheder.

Målsætning: At tiltvinge sig adgang til kommunens IT-systemer og få adgang til personfølsomme data.


Angrebsmetoder:

 • Fysiske angreb på kommunens faciliteter (kontorer, mv.).
 • Manipulation af ansatte (social engineering) for at opnå yderligere adgang til netværket. Test af medarbejderes overholdelse af IT-sikkerhedspolitik og regler for informationssikkerhed ved at teste deres sunde fornuft i forhold til at udlevere følsomme oplysninger.
 • Phishing-angreb via fraudulente formularer og e-mails eller ved download af malware-inficerede filer.
 • Cyberangreb på internet-eksponerede aktiver som fx eksterne netværk og sårbare web-applikationer, som måske kan udnyttes af en hacker til at tilgå kritiske backend-systemer og databaser.
 • Cyberangreb på internt eksponerede aktiver, som fx interne og trådløse netværk med henblik på at afsløre kritiske sårbarheder i anvendte applikationer eller anvendt infrastruktur.

Tidsramme: Angrebet løber over en tre måneders periode.

Afrapportering: Løbende opdateringer til kontaktpersoner. Opsamling og afrapportering på øvelsen ved dens udløb. Der produceres både tekniske rapporter til brug for IT-personale og ikke-tekniske rapporter til brug for samtlige ansatte.

Fordele: Red Teaming-øvelsen vil simulere et realistisk trusselsscenarie fra kommunens hverdag. Det giver et retvisende billede på det faktiske sikkerhedsniveau. Via eksperters udgangspunkt i nyeste trusselsintelligens, erfaringer og viden om, hvordan hackere arbejder, vil angrebet være et realistisk angreb på kommunens systemer.

Brugbare resultater: Øvelsen vil identificere forskellige sårbarheder inden for både det tekniske, menneskelige og proceduremæssige aspekt. Resultatet af øvelsen vil give indblik i kommunens situationsfornemmelse for cybertrusler og holistisk fremstille det aktuelle sikkerhedsniveau samt give indblik i, hvorledes en hacker vil udnytte sårbarheder til at stjæle eller manipulere data. Slutteligt vil øvelsens rapporter kunne bruges til at dokumentere kommunens proaktive tilgang til IT-sikkerhed og cybersikkerhed, og kan bruges til at opfylde diverse compliance-krav.


De værktøjer anvender vi ved Red Teaming

De specifikke værktøjer, som tages i brug under en Red Teaming-øvelse, er de samme som teknisk dygtige hackere vil anvende til at udfordre dit forsvar inden for cybersikkerhed og IT-sikkerhed. Det gælder bl.a.:

 • At indsamle open source intelligens på nøglepersonale og udnytte den viden til Social Engineering
 • Kompromittere ansatte og udnytte det til at opnå yderligere adgang ind i netværket eller manipulere den ansatte til at fremsende følsomme data
 • Etisk Spear Phising
 • Fysiske indtrængen på faciliteter med henblik på at opnå fysisk adgang til netværksenheder
 • Udlevere specialfremstillet malware på fysiske enheder til ansatte
 • Foretage en vurdering af de fysiske overvågningsmekanismer fra vagters efterlevelse af procedurer til antal og placering af sikkerhedskameraer og anden elektronisk overvågning
 • Identificere responstider og effektivitet ved uønskede hændelser
 • APT simulering og indførsel af specialfremstillet malware
 • Penetrationstest (pentest) af:
  • Infrastruktur inkl. VPN
  • Wi-Fi netværk
  • Applikationer - også på mobile enheder (og kodegennemgang)
  • Mobiltelefoner og end-points.


Kontakt